Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

Prosím pane starosto,
zda byste mohl zareagovat i na můj dotaz z příspěvku z 04.11.2011 07:34:18.

Děkuji

22

Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

Ano, v příštím roce by měly být zdroje vody pro město posíleny i o napojení na síť provozovanou Vodovody a kanalizacemi Nymburk v Kounicích. Z Kounic však budeme brát jen malou část celkové produkce potřebné pro město Český Brod.

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která se odvíjí od potřebných nákladů. Určitě nečekejte snížení ceny. Naopak cena vodného a stočného opětovně vzroste, protože příští rok vzroste snížená sazba DPH a také rada města přistoupila ke zvýšení nájemného za provozování vodohospodářského majetku. Hlavním důvodem je potřeba naplnění vodohospodářského fondu, který jde v plné výši na rekonstrukci tohoto majetku.

23

Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

stran krádeží - tak například na cestu poblíž Doubravčic, kousíček od parkoviště, taková auta najíždějí celkem běžně, i s vozíkem. Jenže zkuste si to vyfotit, když tam jsou třeba dva dospělí chlapi... Stran těžby jen jedna malá výtka, týkající se stráně přes mostem přes Šemberu - už v roce 2008 mi bylo na radničním "lesním dnu" řečeno, že bude v zákonité dvouleté lhůtě znovu osázena, doteď tam ale bují plevel :-/

24

Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

Reakce na diskuzi „Fóra“ Města Český Brod v tématu „Zatopení Dolánek“

Vypracoval: Ing. Jan Kopáček

Na městském „Fóru“ se objevil příspěvek ohledně již tolikrát diskutovaného tzv. „drancování lesa“. Samozřejmě nikomu nemůžeme mít za zlé jeho vlastní názor, ale nejprve by si měl každý kritik zjistit podrobnější informace ohledně daného tématu.
Tak bych rád ve zkratce podal zprávu o hospodaření na lesním majetku Města Český Brod.
V loňském roce byl zpracováván a letos schvalován nový lesní hospodářský plán, který má platnost od roku 2011 do roku 2020, čili 10 let. Schvalovací řízení provádí Krajský úřad Středočeského kraje. Na základě tohoto „plánu“ se stanoví maximální možná zákonná možnost výše těžeb, čili to co se může tzv. „vytěžit“ během oněch deseti let aby daný lesní majetek nebyl „drancován“. Městské lesy se samozřejmě tímto ukazatelem řídí a ještě je ponechána rezerva, takže se netěží ani maximální možné množství. Také jsou ponechány nejcennější lokality bez mýtní úmyslné těžby. Jinak stromy mají také svojí životnost. Takže pokud se včas nevytěží, začíná ztrácet na hodnotě, jsou náchylnější vůči škodám větrem, sněhem, hmyzími škůdci atd.
Jinak co se týče vzniklých holin po těžbě, v co nejkratší době se zalesňují kvalitním sadebním materiálem aby se uzavřel koloběh lesního hospodaření. Samozřejmě pokud je možnost přirozeného náletu původních dřevin, veškeré úsilí a zvolená technologie směřuje k jeho podpoře. Tento způsob je vhodný nejenom ekonomicky, ale i z ekologického hlediska, kdy se ve zdejších lesích nejlépe zmlazuje dub a buk a to jsou dřeviny meliorační, zpevňující a navíc původní.
Ohledně krádeže dřeva bych odpověděl hlavně to, že pokud někdo vidí páchání trestné činnosti, jeho občanská povinnost je to nahlásit policii nebo alespoň majiteli kterému vznikla škoda. Jsme vděčni za každou takovou iniciativu. Ovšem je také z velkou pravděpodobností, že daní „zloději“ mají povolení na samovýrobu, která je zdejším občanům umožňována. Což je výhodné jak pro ně, tak i pro městské lesy, které zpeněží dřevní odpad, čistí se les a provádí se výchovné těžby v mladých porostech bez nákladů.
Nakonec bych rád reagoval na příspěvek pana Fokta, který zmiňuje nezalesněnou holinu z roku 2008. Nevím přesně o jakou se má údajně jednat, ale mohu s klidným svědomím říci, že se zalesňuje vždy v zákonné lhůtě dvou let, tedy konkrétní plocha musí být zalesněna.
Závěrem bych rád napsal, že les jako celek má více funkcí, které jsou pro lidstvo prospěšné a hospodaření v něm hned neznamená jeho likvidaci. Vždyť dřevo je jedna z mála obnovitelných surovin které máme.

Ve Vrátkově dne 8.11.2011

25

Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

Michal Fokt napsal:

stran krádeží - tak například na cestu poblíž Doubravčic, kousíček od parkoviště, taková auta najíždějí celkem běžně, i s vozíkem. Jenže zkuste si to vyfotit, když tam jsou třeba dva dospělí chlapi... Stran těžby jen jedna malá výtka, týkající se stráně přes mostem přes Šemberu - už v roce 2008 mi bylo na radničním "lesním dnu" řečeno, že bude v zákonité dvouleté lhůtě znovu osázena, doteď tam ale bují plevel :-/

Ono se zalesňuje, ale chybí listnaté stromy, všude jsou jen samé smrky.  Těžilo se i když ptactvo hnízdilo. No není to zrůdnost ?Myslím, že by bylo prospěšné si to rozkrádání v lesích ohlídat. Je to dost strašný. A další věc jsou motorkáři a čtyřkolkáři, kteří se zvesela prohánějí v Dolánkách po louce a v lese. Jdete na procházku a okolo vás prosviští motorka, to je fakt síla. Rušení zvěře a vůbec nehorázné chování těch zbohatlíků, kteří ničí přírodu.

26

Re: Zatopení údolí Šembery přehradou?

Pane starosto, prosím předejte panu Kopáčkovi, že onou strání myslím tu stráň nad silnicí za tou poslední loukou, kde se nedávno při otevření naučné stezky létalo balónem. Následuje za ní most přes Šemberu. Pokud si vzpomínám na informace z doby mého působení v komisi životního prostředí, byla tam původně hráz rybníka (dodnes v té stráni jsou vidět srovnané kameny), v lese který ji pokryl, stála dokonce nějaká bouda či co. Po vykácení tam zavládl plevel a na rozdíl od jiných ploch, které se skutečně zalesnily (třeba ty, okolo nichž jsme tehdy při "lesních dnech" chodily a které tehdy byly speciálně pro tuto příležitost i vysekány od trávy, aby byly nové stromky vidět), tam pořád nová výsadba jaksi není vidět. Ovšem dodávám že tehdy (2008) městským lesům velelo jiné vedení.