1

Téma: Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Milý zastupitelé města Český Brod

Jak budete řešit Váš úřad, co vyřizuje přestupky v dopravě a permanentně porušuje předpisy a vydává stále nezákonná rozhodnutí, tak jak uvádí nadřízený orgán? Proč tam máte lidi, kteří jsou absolutně nekompetentní tuto práci vykonávat?

Citace nadřízeného orgánu, které rozhodnutí již několikrát zrušil v celém rozsahu:

1. Bezprecedentní porušování práva a předpisů.
2. Bezprecedentní upírání zákonných procesních práv.
2. Ignorování rozhodnutí nadřízeného orgánu.
3. Ignorování právního názoru nadřízeného orgánu.
4. Porušování článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.)

Měla by být zjednána náprava ve smyslu důvěryhodnosti právní jistoty orgánu I. stupně města Český Brod nebo se o to mám postarat já?

Re: Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Vážený pane Doušo,
jako zastupitel města Český Brod mohu řešit záležitosti, které podle zákona o obcích patří do samostatné působnosti obce. Činnost odboru dopravy patří do tzv. přenesené působnosti výkonu státní správy a to je mimo kompetenci zastupitele. Pokud je právo na Vaší straně, jistě svých oprávněných zájmů dosáhnete.

Evžen Pospíšil

3

Re: Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Děkuji za odpověď, jen jsem to zkusil. Primárním účelem je to zveřejnit, aby co nejvíce lidí vědělo, co si tento úřad dovoluje, protože informace, které zde uvedu jsou zásadní. Že toho dosáhnu je nezpochybnitelné, protože správní orgán I. stupně odboru dopravy Českého Brodu z důvodu absolutní arogance a nekompetentnosti ani po více jak roce není schopen vydat zákonné rozhodnutí. Tohle bezdůvodné protahování a pohrdání absolutně vším, kopírování textu CtrlC CtrlV, který nedává smysl, výmysly, vyložené lži a do toho "fláknutí" latinských výrazů jako "kauzální nexus" aby se neřeklo... nelogické absurdní hovadiny, které uráží naprosto každého jsou důvodem proč to píšu.

Už několikrát odvolací orgán rozhodnutí zrušil, ne v jednotlivých bodech, ale v celém rozsahu, jak uvádím výše. Právní názor odvolacího orgánu vůbec nerespektují doslova ho ignorují, až řízení zatížili vadou v jeho neprozkoumatelnosti.

Do teď není řízení ukončené, protože jim odvolací orgán právě sdělil, že celé roky vydávají nezákonná rozhodnutí, protože samotné formální překročení rychlosti nic neznamená (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2005, č. j. 7 As 18/2004 - 48), protože pouze implicitní vypořádání se s materiálním znakem přestupku nestačí a je nezákonné. V mém případě se jedná o překročení rychlosti o 4km/h na radaru v obci Rostoklaty za 2500 Kč. Který právem chráněný zájem byl porušen a v jaké intenzitě se ale už nedozvíte. To, že jako řidič máte poslední přestupek za rychlost z roku 2018 je podle nich přitěžující okolností. Jejich arogance je do nebe volající!

Do teď rozhodnutí nemám a odvolací orgán to za ně pro vadu v řízení ukončit nemůže, i když jim už dříve (listopad 2022) navrhoval, aby zvážili možnost prekluze, což opět úřad ignoroval. Podle mě ani neví, co prekludovat právo znamená, když to řeší více jak rok.

A jako perlička na závěr v posledním rozhodnutí úřad možnost autoremedury (mimořádný opravný prostředek) zamítnul. Oni vůbec neví co dělají!

Jan Douša

4 Naposledy upravil: Tomáš Klinecký (23.11.2023 10:13:27)

Re: Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Dobrý den, na výše uvedený příspěvek musím dodatečně alespoň v obecnosti reagovat (podrobnosti případu neznám a ani mi to nepřísluší), neboť se jedná o bezdůvodné napadání činnosti městského úřadu, které se navíc ukázalo úplně mimo i po věcné stránce. V záležitosti dorazilo rozhodnutí o odvolání, kterým bylo odvolání obviněného z přestupku zamítnuto a rozhodnutí zdejšího odboru dopravy v plném rozsahu potvrzeno. Odvolací orgán konstatoval, že rozhodnutí našeho odboru dopravy bylo vydáno v souladu se zákonem a bylo dostatečně odůvodněno, přičemž se s ním plně ztotožnil. Napříště bych vám, pane Doušo, doporučil dodržovat dopravní předpisy a každopádně zachovat i přes lidsky pochopitelné emoce jistou zdrženlivost při veřejném vyjadřování.
Tomáš Klinecký, starosta města Český Brod