1

Téma: Žižkova ulice

Počítá se s obnovením chodníků v dolní části Žižkovy ulice(proti bývalé Fotochemě)?
Tam je to jak území nikoho a chodník veškěrý žádný.Pokud nepočítám ten prostor,co jen vzdáleně chodník připomíná.Nebo spíš připomíná,že tam kdysi nějaký byl.

2

Re: Žižkova ulice

Výhledově by se měla minimálně část této ulice od Disku až po křižovatku s Palackého ulicí kompletně rekonstruovat. Tím by se propojil vnitřní okruh centra města od Komenského ulice právě k Palackého ulici a naplnil záměr obsažený v územním plánu. I proto město odkoupilo budovu Disku, která je v plánu ke zbourání a uvolnění místa pro novou větší křižovatku.
Bohužel komunikace v Žižkově ulici je v majetku Středočeského kraje, který v tuto dobu nemá na rekonstrukci peníze. Zatím není ještě vypracována projektová dokumentace, z níž by vycházelo například i výškové usazení nových chodníků.
Vybudování nových chodníků bude možné buď společně s rekonstrukcí celého prostoru nebo minimálně po vypracování projektové dokumentace na řešení nejen chodníků a silnice, ale i další infrastruktury jako jsou vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody plynu či elektřiny. Nový chodník musí být připravený, aby případné další práce mohly na něj navázat a chodník nemusel být opětovně rozkopán. Projekty by měl nechat vypracovat Středočeský kraj a město by hradilo podílely na svých majetcích (chodníky, veřejné osvětlení či vodohospodářský majetek).
Podobně tomu bylo i v případě rekonstrukce silnice v ulici Prokopa Velikého. Bohužel Středočeský kraj kvůli nedostatku peněz zastavil přípravu nových investičních akcí. Pevně věřím, že se tento postoj podaří přehodnotit a přípravné práce se v dohledné době rozeběhnou.
Nicméně souhlasím s Vámi, že situace není dobrá a podobných míst už ve městě moc není. Příští týden máme pravidelnou pochůzku po městě s ředitelem technických služeb, tak se na místo podíváme a pokusíme se vymyslet nějaké provizorní řešení, které by nestálo moc peněz. Ale nevím, jestli nějaké takové řešení existuje.
Přeji hezký den

3

Re: Žižkova ulice

Dobrý den,

zajímalo by mne, jak dopadla schůzka s ředitelem technických služeb, tj.zda jsou možná nějaká provizorní řešení.

4

Re: Žižkova ulice

Vyjádření ředitele technických služeb:

Chodníky v ulici Žižkova ve spodní části jsou v nedobrém stavu. Nutná je rekonstrukce v rámci obnovy celé ulice. Jsou však schůdné. V loňském roce jsme opravovali část propadu chodníku vedle  vinotéky. V měsíci březnu letošního roku bude prováděn výkop v rámci chodníků na straně ulice u budovy bývalé Fotochemy z důvodu pokládky elektrického kabelu VN a kabelu pro nové veřejné osvětlení.

5

Re: Žižkova ulice

Dneska proběhla koordinační schůzka se zástupci kraje a správy a údržby silnic, na kterém jsme se dohodli na postupu přípravy celkové rekonstrukce ulice Žižkova a části ulice Komenského včetně nové kanalizace a vodovodu. Předpokládáme i odbourání části budovy bývalého Disku a nové dispoziční řešení křižovatky, jak jsem psal výše. Chtěli bychom všechny přípravné práce včetně nutných výkupů a převodů pozemků a územního a stavebního povolení mít vyřízené do konce příštího roku, aby se v roce 2017 mohlo začít stavět.

6

Re: Žižkova ulice

Dobrá zpráva. Hurá!