61

Re: Nemocnice

Po přečtení všech dokumetů mám stále pocit, že je zde spousta nejasností ze strany města k dojasnění.  Jde i o to, že někdo musí nést zodpovědnost za špatné kroky, na které teď město (a i my, jeho občané) doplácí.

62

Re: Nemocnice

Tomáš Cikrt napsal:

V současnosti probíhá lživá  mediální kampaň, do které, jak se zdá, se zapojuje i pan zastupitel Traurig. Zřejmě mu moc nezáleží na městu a nemocnici, jako na vlastním zviditelnění (v MF Dnes, v CT ). Začali jsme na našem webu uvádět hlavní lži na pravou míru (začali jsme brandýskou nemocnicí), budeme v tom pokračovat  a chystáme i další kroky. Čtěte www.medigroup.cz
Pan Traurig zřejmě nepochopil, že všechny malé nemocnice v ČR budou bojovat v příštích letech o přežití. Společnost Medigroup a.s. postupuje tak, aby měla   nemocnice budoucnost -  k tomu patří dosud úspěšná jednání s pojišťovnami a i nutná a dohoda s městem o vzájemných vztazích a zápočtech.
Zásadně odmítáme jakékoliv obvinění z tunelování, chápu však občany, kteří jsou pod vlivem médií, ale nechápu zastupitele Trauriga, který mluví o tunelu bez důkazů. Mluví jenom o části A - u závazcích  provozovatele vůči městu a předstírá, že neexistuje i  B - závazky města. Provozování nemocnice si představuje asi jako Hurvínek válku, svým demagogickým přístupem, neschopným dohody přímo ohrožuje  nemocnici a její pacienty!

Tomáš Cikrt
mluvčí Medigroup a.s.
www.medigroup.cz

Máte snad k dispozici ještě jiné smlouvy k nájmu nemocnice, ve kterých jsou jiné údaje, než v těch, co zveřejnil pan Taurig? Pokud ano, tak byste je měl také zveřejnit, protože jinak se asi neočistíte. K prokázání nevinny nepomohou prohlášení typu "Já nic, já muzikant", ale konkrétní důkazy.

63

Re: Nemocnice

Já žiji v domění, že žiji v právním státě, kde se nemusí prokazovat nevina, ale právě a jenom něčí vina.

Notabene, jak jste ze zde zveřejněných dokumentů dospěl k názoru, že došlo k tunelování?

Osobně se zveřejňování dokumentů vůbec nebráním a ani se nemám čeho bát. Jen se nechci dostat do rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a chráním zájmy města. Proto se řídím metodickým doporučením vydaným ministerstvem vnitra, kde se říká, že při zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva je nutné anonymizovat citlivá data. U fyzických osob to znamená např. rodné číslo či bydliště. Za porušení zákona může být fyzické osobě uložena pokuta 5 a právnické osobě tedy i obci až 10 milionů Kč. Proto se musím poradit s právníky, jak legitimní poptávku veřejnosti po těchto informacích uspokojit. Úplně pomíjím, že tady pan Traurig zveřejnil zápis z jednání rady, která je ze zákona neveřejná a zápisy z jednání musí být pouze předloženy k nahlédnutí zastupitelům obce. To je však jeho odpovědnost.

Asi po sté zopakuji k čemu došlo a pokusím se o to ve velmi zjednodušené formě. Město provozovalo nemocnici s dluhem cca 15 milionů korun. Zastupitelstvo nechtělo zatížit rozpočet města a tak se rozhodlo hledat někoho, kdo by byl ochoten nemocnici převzít. Cena za převod byla stanovena také asi na 15 milionů na umoření dluhů. Jelikož se nejednalo o budovy a pozemky ani zařízení, ale jenom o činnosti a převzetí zaměstnanců, byla to cena velmi vysoká. Podařilo se najít nového provozovatele, který tuto cenu bude garantovat. Uzavřela se nájemní smlouva a smlouva o převodu movitých věcí, s tím, že všechny peníze půjdou zpět do nemocnice. A k tomu opravdu dochází! Je mou chybou, že již tady ve fotogalerii nejsou zveřejněné fotografie zrekonstruovaných oddělení a v aktualitách články na toto téma. Pokusíme se to napravit.

Ano, došlo k odpuštění nájmu na dva roky, ale to bylo způsobeno ekonomickou situací nejen ve zdravotnictví a vypadá to, že se situace může opakovat. Alternativou může být jiný provozovatel, ale pouze za stejných, ale velice pravděpodobně spíš pro něj za lepších podmínek od města. Daší alternativou je pak uzavření nemocnice, což snad nechce nikdo z nás. 

Moc prosím, zkusme přemýšlet o tom, co říkáme či píšeme. Protože nazývat tunelem něco, co městu uchránilo několik milionů korun je nehorázností.

64 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (11.11.2011 22:40:24)

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Já žiji v domění, že žiji v právním státě, kde se nemusí prokazovat nevina, ale právě a jenom něčí vina.

Pokud bychom s bavili o trestněprávní rovině, máte naprostou pravdu. Nicméně při správě svěřených prostředků je ten, kdo s nimi nakládá, povinen dokázat, že jedná s péčí řádnho hospodáře. Platí to u členů statutárního orgánu obchodních společností (a Vy přeci tak rád srovnáváte management města s managementem korporací) a mělo by to platit i u profesionálních politiků.

Jakub Nekolný napsal:

Notabene, jak jste ze zde zveřejněných dokumentů dospěl k názoru, že došlo k tunelování?

Nevím sice, zda jste ten dotaz myslel na mne, ale pokud odpustíte někomu dluh téměř 800.000,- Kč bez souhlasu zastupitelstva (zastupitelstvo nikdy explicitně tento krok neschválilo a smlouvu o úhradě závazků jste mu ke schválení nepředložil), pokud dopustíte, že největší nájemce funguje dva roky s nájemními prázdninami, aniž by splatil svůj dluh (oproti tomu, co jste prohlásil na jednání rady), notabene když všichni ostatní nájemníci v budově platí mnohem vyšší nájemné, když opakovaně slíbíte, že předložíte zastupitelstvu návrh na řešení neúčtovaných smluvních pokut a ani za třičtvrtě roku to neuděláte, tak pak se nemohu zbavit dojmu, že se zde nakládá nehospodárně s městským majetkem. Je to stejné jako třeba s Opencard. Tam také těžko někomu prokážete úmysl, ale tunelem to zavání na sto honů.

Jakub Nekolný napsal:

Úplně pomíjím, že tady pan Traurig zveřejnil zápis z jednání rady, která je ze zákona neveřejná a zápisy z jednání musí být pouze předloženy k nahlédnutí zastupitelům obce. To je však jeho odpovědnost.

A já měl pocit, že jste před volbami sliboval cosi o transparentní radnici. Oba zápisy z jednání rady, které jsem zveřejnil, jsem získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto jsem je mohl nejen zveřejnit bez obav, že by zde byly citlivé údaje (protože ty by musely být začerněny už v okamžiku, kdy mi radnice tyto zápisy poslala), ale ani jsem si nemusel lámat hlavu s tím, zda mi jako zastupiteli přísluší právo do nich jen nahlédnot.

Pokud jde o to odpuštění nájmu a nevymáhání dlužného nájemného; kdyby v důsledku takto benevolentního přístupu zdravotní péče pro občany vzkvétala, asi by proti tomu nikdo moc neprotestoval. Skutečnost je ale taková, že se z nemocnice stala LDNka. Poté co se zavřela interna hrozí, že bude zrušena i laboratoř... tak jaký je to profit pro obyvatele Brodu?

Když člověk vidí, jak Medigroup hospodařil s ostatními nemocnicemi (pokud se oprostíme od fantasmagorie, že pana Cikrta pronásleduje zavilý novinář Havlík, který se mu chce mstít za Diag Human), tak je přeci vidět, že tady o žádný rozkvět zdravotní péče nikdy nešlo.

Ano, souhlasím s Vámi, že probíhají rekonstrukce. Však je také město poctivě platí formou zápočtu. O tom, jak práce (ne)kontroluje jsme už vedli debatu v jiném vlákně. Jen se ptám, proč by nebylo pro město lepší inkasovat nájemné a proinvestovat jej i na rekonstrukci společných prostor v nemocnici. Vždyť takle si Medigroup zrekonstruuje co sám uzná za pro sebe vhodné a prospěšné (například předělá internu na další lůžka LDN) a město mu to proplatí. To mi připadá krajně nepatřičné.

Takže když to zase zjednoduším já, před několika lety mělo město chátrající budovy, ve kterých byla alespoń nějaká akutní péče, kterou město dotovalo. Teď má město chátrající budovy, ve kterých je LDN a město to dotuje tím, že nájemné buď vůbec neúčtuje, nebo účtuje, ale nevybírá.

P.s. dotaz zcela mimo téma: změnil se firewall či co, že je tady najednou tolik spamu?

65

Re: Nemocnice

člověk by zvracel se se to v našem sátě děje........ a k tomu stačí selský rozum, už by se konečně mělo něco stát, tohle už není možný

Tomáš Cikrt napsal:

V současnosti probíhá lživá  mediální kampaň, do které, jak se zdá, se zapojuje i pan zastupitel Traurig. Zřejmě mu moc nezáleží na městu a nemocnici, jako na vlastním zviditelnění (v MF Dnes, v CT ). Začali jsme na našem webu uvádět hlavní lži na pravou míru (začali jsme brandýskou nemocnicí), budeme v tom pokračovat  a chystáme i další kroky. Čtěte www.medigroup.cz
Pan Traurig zřejmě nepochopil, že všechny malé nemocnice v ČR budou bojovat v příštích letech o přežití. Společnost Medigroup a.s. postupuje tak, aby měla   nemocnice budoucnost -  k tomu patří dosud úspěšná jednání s pojišťovnami a i nutná a dohoda s městem o vzájemných vztazích a zápočtech.
Zásadně odmítáme jakékoliv obvinění z tunelování, chápu však občany, kteří jsou pod vlivem médií, ale nechápu zastupitele Trauriga, který mluví o tunelu bez důkazů. Mluví jenom o části A - u závazcích  provozovatele vůči městu a předstírá, že neexistuje i  B - závazky města. Provozování nemocnice si představuje asi jako Hurvínek válku, svým demagogickým přístupem, neschopným dohody přímo ohrožuje  nemocnici a její pacienty!

Tomáš Cikrt
mluvčí Medigroup a.s.
www.medigroup.cz

66

Re: Nemocnice

Ha! Na mediální scénu českobrodského fóra přichází další fenomén v postavě pana Cikrta. Vysvětlil nám, o co jde panu Traurigovi. Vysvětluje nám, jak je křivděno firmě Mediagroup,která vlastně zachraňuje naše nemocnice. Nabízí nám stránky www. Mediagroup.cz, ale Společnost pro uvádění lží na pravou míru už založil dědeček se Saturninem. Ale je hezké, že se pan Cikrt zajímá i toto fórum. Nebo ho někdo požádal o vyjádření? Každopádně je to oživení.

Born stupid? Try again!

67

Re: Nemocnice

Tomáš Cikrt napsal:

V současnosti probíhá lživá  mediální kampaň, do které, jak se zdá, se zapojuje i pan zastupitel Traurig. Zřejmě mu moc nezáleží na městu a nemocnici, jako na vlastním zviditelnění (v MF Dnes, v CT ). Začali jsme na našem webu uvádět hlavní lži na pravou míru (začali jsme brandýskou nemocnicí), budeme v tom pokračovat  a chystáme i další kroky. Čtěte www.medigroup.cz
Pan Traurig zřejmě nepochopil, že všechny malé nemocnice v ČR budou bojovat v příštích letech o přežití. Společnost Medigroup a.s. postupuje tak, aby měla   nemocnice budoucnost -  k tomu patří dosud úspěšná jednání s pojišťovnami a i nutná a dohoda s městem o vzájemných vztazích a zápočtech.
Zásadně odmítáme jakékoliv obvinění z tunelování, chápu však občany, kteří jsou pod vlivem médií, ale nechápu zastupitele Trauriga, který mluví o tunelu bez důkazů. Mluví jenom o části A - u závazcích  provozovatele vůči městu a předstírá, že neexistuje i  B - závazky města. Provozování nemocnice si představuje asi jako Hurvínek válku, svým demagogickým přístupem, neschopným dohody přímo ohrožuje  nemocnici a její pacienty!

Tomáš Cikrt
mluvčí Medigroup a.s.
www.medigroup.cz

Pan Cikrt zde předvedl ukázkovou práci tiskového mluvčího. Zaútočit, když někdo vznese pochybnosti a zamlžit. Namísto toho, aby pregnantně uvedl, jak společnost Medigroup a.s. perfektně hospodaří, předložil smlouvy případně jiné dokumenty, které domněnky zde vznesené jednoznačně vyvrátí, tak plácá o vlastním zviditelňování, o tom, že si pan Traurig představuje provozování nemocnice jako Hurvínek válku a pod.

68

Re: Nemocnice

Dobrý večer
Mám dotaz nedalo by se něco udělat s prostory dětského střediska?
Jeto tam smutné,depresivní,starý zničený nábytek,skoro holé zdi mimo trapné reklamy na "sunar"Myslím že si nemocné ale i zdravé děti zaslouží víc už jen proto aby z návštěvy lékaře nebyl horor když bude čekárna veselejší!
Jak by se to dalo řešit?
Kdo ty prostory vlastní?
Kde sehnat finance?
předem děkuji živná

69

Re: Nemocnice

Dobrý den pane starosto,
jsem občan tohoto města od narození.
Byl jsem přítomen na zastupitelstvu, kde jste sliboval provoz interny v původní šíři, ne-li vyšší. Je tu prosinec a rád bych věděl, jak to tedy je? Prý tam je LDN a to má od Vašich slibů velmi daleko!
Děkuji za odpověď

70

Re: Nemocnice

Jak je vidět, žádné odpovědi se nedočkáte