51

Re: Nemocnice

Pane starosto,
chtěl bych trošku oživit téma nemocnice Český Brod, které poněkud upadlo v zapomnění. Se zájmem jsem včera shlédl v televizi reportáž o podnikání Ing. Vojtíška, o firmě Medi Group a nemocnicích v Nymburce, Brandýse n.L. a Českém Brodě. Tunely v Nymburce, když si město tutéž nemocnici koupilo vlastně 2x, nemá smysl tady rozebírat. Stejně tak transakci s pozemky nemocnice v Brandýse, pokud si dobře pamatuji. Byl zde však konstatován fakt, že Medi Group provozující nemocnici v Českém Brodě dluží obci - tedy městu více než 8,500.000,- Kč.
    V rámci diskute na tomto fóru zaznělo, že byl snížen nájem na 1,-Kč proto, že budou prostředky investovány do rekonstrukce, ale jaksi to není nikde vidět.
    V reportáži televize jste potvrdil, že Medi Gloup městu dluží uvedenou sumu a k dotazu, co s tím bude město dělat, jste v zásadě uvedl, že nevíte, ale krajním řešením by byla výpověď z nájmu. Proto se vás ptám pane starosto:
1. jaké kroky podniká město k zajištění pohledávky 8,500.000,-Kč?
2. zda město vyvíjí iniciativu (jakou konkrétní) k vyhledání jiného provozovatele nemocnice tak, aby nedocházelo jednak k omezování poskytované péče a jednak k zamezení dalšího zadlužování nemocnice?
3. zda město činí kroky k vámi zmiňovanému "krajnímu řešení" - tedy výpovědi z nájmu stávajícího provozovatele?
4. jaké kroky město činí k tomu, aby nemocnice skutečně sloužila účelu, kterému má sloužit a ne že jen berete na vědomí výsledek jednání jakési pracovní skupiny, kde Ing. Vojtíšek a MUDr. Forstová něco konstatují?
      Předem děkuji za konkrétní odpověď.

52

Re: Nemocnice

1. Provozovatel předložil na městěo doklady k provedeným investicím do budov ve vlastnictví města. Finanční odbor s odborem správy majetku doklady kontrolují a připravují do jednání orgánů města, aby tyto investice mohly být započítány proti dlužné částce.

2. Město neprovozuje zdravotnické činnosti, je pouze vlastníkem nemovitostí nemocnice. K omezování zdravotní péče může docházet a dochází ze strany objednatelů těchto služeb, jímž jsou zdravotní pojišťovny. K dalšímu zadlužení může docházet již jedině neplacením nájemného, což právě může vést v krajním případě k výpovědi nájemní smlouvy.

3. Zatím upozorňujeme současného nájemce na prodlení platby, krajní řešení je až jednou z dalších variant.

4. Pracovní skupina byla utvořena kvůli řešení dalšího nakládání s majetkem nemocnice (správa budov, nájmemní vztahy, případně prodeje části areálu a pod.). Registrace vydává a podmínky jejich vydání kontroluje Středočeský kraj. Rozsah poskytované péče si nasmlouvávají a hradí zdravotní pojišťovny, ty pak také kontrolují její kvalitu.

Re: Nemocnice

Já k tomu jen doplním, že podle dostupných informací provozovatel nadále nájemné neplatí (tedy pokud se něco v posledním měsíci nezměnilo) a dluh tak narůstá. Co se vymáhání pohledávky týče, nad variantou, že by město vymáhalo pohledávku soudně zatím nikdo neuvažuje (alespoň k tomu nebyl učiněn žádný krok).

Reportáž je ke zhlédnutí zde http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142 … -ct/video/ Trošku mne zaráží, že starosta neznal přesnou výšku dlužné pohledávky. Jedná se o největšího dlužníka města a reportáž byla se starostou města domlouvána s týdenním předstihem. Ukazuje to na skutečnost, že vedení města není schopno pořádně pohledávku vyčíslit.

Jen připomínám, že tři čtvrtě roku trpělivě čekáme na avizovaný návrh řešení neúčtovaných smluvních pokut; řešení přislíbil starosta města na dubnové zastupitelstvo... a stále nic.

Zajímalo by mne, zda by takto starosta nakládal se svými vlastními prostředky a pokud by mu někdo dlužil miliony, posílal by jen upomínky...

54

Re: Nemocnice

Nemocnice je tunel dle všech pravidel. Je smutné, že to vypadá, že jeden z východů směřuje k radnici. Já bych raději viděl tunel, který ústí na Škvárovně. Pokud v naší "demokracii" nebude osobní manažerská a zastupitelská odpovědnost, jsou podobné debaty pouze sebenasírací dialogy.

Born stupid? Try again!

55

Re: Nemocnice

Důrazně se ohrazuji, že někdo z radnice tuneluje nemocnici! Jestli máte nějaká podezření, je Vaší povinností obrátit se na policii.
Se sebenasíracími dialogy máte částečně pravdu.

56

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Důrazně se ohrazuji, že někdo z radnice tuneluje nemocnici! Jestli máte nějaká podezření, je Vaší povinností obrátit se na policii.
Se sebenasíracími dialogy máte částečně pravdu.

Pane Starosto,
domnívám se reakce pivase nesměřovala k tomu, že by bylo záhodno aby to převzala policie. Úplně by stačilo, kdyby to proběhlo veřejnou kontrolou!

Myslím že očistit se od pomluv a spekulací můžete daleko lépe a jednodušeji a ještě můžeme ušetřit státní peníze vydané na vyšetřování - zveřejněte všechny smlouvy, dokumenty, dohody, výkazy a nevím co ještě, které se toho týkají. Převod do PDF zabere tak odhadem dvě-tři hodiny, webový prostor nabízí tyto webové stránky či zdarma úložiště. Takto očistíte radnici bez nějakého zdlouhavého vyšetřování, ulevíte policii a po kontrole voličů a veřejnosti, samozřejmě kladné, navždy umlčíte všechny ty, co vás podezřívají. A pokud je v tom radnice opravdu nevinně, tak veřejnost ve vás bude mít jistotu i při dalších volbách!

Není to báječné rozpočtově odpovědné řešení?

57

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Důrazně se ohrazuji, že někdo z radnice tuneluje nemocnici! Jestli máte nějaká podezření, je Vaší povinností obrátit se na policii.
Se sebenasíracími dialogy máte částečně pravdu.

Pane Nekolný, kdybych měl byť sebemenší důkaz o tom, že někdo z radnice tuneluje nemocnici, nenapsal bych: "... to vypadá, že jeden z východů směřuje k radnici. ", ale podal bych trestní oznámení a v diskusi bych to zveřejnil. Marc 33 ve svém příspěvku perfektně označil, kam můj příspěvek směřuje, a navrhl konkrétní řešení. Můj předchozí příspěvek vychází pouze z osobního pozorování a sledování Vašich informací k této problematice. Ty jsou, bohužel, tak kusé a nejasné, že mohou připomínat činnost, která se běžně označuje jako mlžení. Proto se připojuji k výzvě přispivatele Marc33. Pro Váš klid zde prohlašuji, že mne nevedou žádné opoziční politické nebo stranické zájmy, pouze mne zajímají toky veřejných financí a jediným osobním zájmem je, abych jednou nezemřel před uzamčenými vraty českobrodské nemocnice.

Born stupid? Try again!

Re: Nemocnice

Marc33 napsal:

Myslím že očistit se od pomluv a spekulací můžete daleko lépe a jednodušeji a ještě můžeme ušetřit státní peníze vydané na vyšetřování - zveřejněte všechny smlouvy, dokumenty, dohody, výkazy a nevím co ještě, které se toho týkají.

Dobrý den,

Jelikož se starosta k tomu nemá, mohu posložit alespoň základními dokumenty já.

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns1.pdf je původní znění nájemní smlouvy týkající se nemocnice. Rozsah nájmu je specifikován v čl.1, výše nájemného je v čl. IV stanovena na 2.581.000,- Kč ročně.

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns2.pdf je první dodatek k nájemní smlouvě, řeší jen přeúčtování služeb.

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns3.pdf je druhý dodatek k nájemní smlouvě, rozšiřuje se rozsah nájmu a zvyšuje se nájemné na 2.771.743,- Kč

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns3a.pdf je dodatek č. 3, který snížil nájemné na 1,- Kč ročně po dobu dvou let. Je podepsán jen 2 měsíce poté, co si PP Hospitals pronajala větší prostory.

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/rm1.pdf je zápis z jednání rady města, která onen “jednokorunový” dodatek schválila. Všimněte si, že s návrhem do rady přišel současný starosta a také jej v radě prosazoval. Mimo jiné současný starosta prohlašoval, že PP Hospitals „musí peníze vrátit do 1.1.2011” Dosud se tak nestalo, naopak dluh narůstá o nájemné za letošní rok. Stejně tak je zajímavá informace, že ostatní privání lékaři paltí nájemné 1.000,- Kč za využitý proctor a 400,- Kč za neaktivní… k těmto sumám se PP Hospitals nikdy ani vzdáleně nepřiblížila.

K dodatku měla výhrady nejen advokátka města („nevíme jejich úmysl, každý krok, který deláme, se mi zdá jako hazard”), ale i koaliční radní (radní Vlasák „je to nekoncepční, zmatené a chaotické”). Přesto p. Nekolný tento dodatek v radě prosadil.

Dodatky č. 4 www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns4.pdf a č. 5 www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/ns5.pdf už řešily jen změnu rozsahu nájmu (číslo 4) a přechod nájmu z PP Hospitals na Českobrodskou nemocnici (číslo 5).

Zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/smlouva_zavazky.pdf je pak smlouva, která shrnula pohledávky města a PP Hospitals a mimochodem pěkně ilustruje ono slavné „oddlužení” nemocnice, o kterém starosta pořád hovoří. Oddlužení probíhalo tak, že PP Hospitals zůstala dlužna městu. Opět upozorňuji na jeden hezký nestandard: čl. IV. odst. 2: PP Hospitals dlužila městu mj. 4.654.698,- Kč. Tuto částku město PP Hospitals prominulo za to, že PP Hospitals zaplatila za nemocnici dluh 3.827.154,- Kč. Tedy touto cestou město darovalo PP Hospitals téměř 800.000,- Kč. Opět, tento povedený „zápočet” prosadil na jednání rady stávající starosta (zápis je zde www.cosedejevceskembrode.webzdarma.cz/cb/rm2.pdf ). Návrh smlouvy nikdy zastupitelstvo nevidělo, bylo jen obecně informováno o obsahu smlouvy. O tomto drobném detailu však p. Nekolný zastupitelstvo opomněl informovat….

Ale jinak souhlasím s tím, že tunel neústí před radnicí… spíš ústí u konkrétních fyzických osob.

Hezký den.

Traurig

59

Re: Nemocnice

Já když udělám v práci chybu, dostanu finanční postih nebo mě vyhodí. Jak je možné, že v tomto případě není někdo, kdo za to zodpovídá potrestán ??
To už je opravdu do nebe volající ..........

60

Re: Nemocnice

V současnosti probíhá lživá  mediální kampaň, do které, jak se zdá, se zapojuje i pan zastupitel Traurig. Zřejmě mu moc nezáleží na městu a nemocnici, jako na vlastním zviditelnění (v MF Dnes, v CT ). Začali jsme na našem webu uvádět hlavní lži na pravou míru (začali jsme brandýskou nemocnicí), budeme v tom pokračovat  a chystáme i další kroky. Čtěte www.medigroup.cz
Pan Traurig zřejmě nepochopil, že všechny malé nemocnice v ČR budou bojovat v příštích letech o přežití. Společnost Medigroup a.s. postupuje tak, aby měla   nemocnice budoucnost -  k tomu patří dosud úspěšná jednání s pojišťovnami a i nutná a dohoda s městem o vzájemných vztazích a zápočtech.
Zásadně odmítáme jakékoliv obvinění z tunelování, chápu však občany, kteří jsou pod vlivem médií, ale nechápu zastupitele Trauriga, který mluví o tunelu bez důkazů. Mluví jenom o části A - u závazcích  provozovatele vůči městu a předstírá, že neexistuje i  B - závazky města. Provozování nemocnice si představuje asi jako Hurvínek válku, svým demagogickým přístupem, neschopným dohody přímo ohrožuje  nemocnici a její pacienty!

Tomáš Cikrt
mluvčí Medigroup a.s.
www.medigroup.cz