21

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážený pane Pospíšile,

nevím jak jste přišel na to, že jsou občané Brodu připraveni uklízet bordel odlétající ze ZZN. Slupek mám plný dvůr o balkonu ani nemluvě. Když tak dbáte o svou kondici, určitě přijdete poklidit i k nám.

Myslím, že TS nestíhají uklid celého Brodu i bez dodatečného zatížení ZZN. Nánosy u krajů silnic, bujná vegetace na chodnících ... Ono by to chtělo udělat taky někdy procházku mimo centrum města!

P.

22

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážený pane Pospíšile,

své dotazy směřuji na paní Tučímovou, jakožto osobu reprezentující v této věci městský úřad, který je zodpovědný za situaci spojenou se ZZN.

K vašim samozvaným "odborným" příspěvkům:

Vaše konstrukce jsou takřka neuvěřitelné. ZZN je povinno zajistit, aby svým provozem neobtěžovalo své okolí, mimo jiné i tím, že zabrání úniku kukuřičných slupek do okolí, což ZZN zjevně nečiní.

Zastřešení dvora ZZN vybudováním "plechové obludy" jste si vykonstruoval sám, o tom zde nikdo nehovořil. Provozy tohoto druhu využívají pro prevenci úniku nepořádku do okolí například plachty. To je ostatně problém ZZN, jak vzniklou situaci vyřeší. Esteticky již areálu ZZN s hlavní budovou v podobě plechovo-betonové "obludy" neuškodí nic.

Pokud úklid nepořádku ze ZZN považujete za prostředek ke zlepšení své kondice, rozhodně se můžete v Č. Brodě realizovat při úklidu kdekoli a čehokoli jiného, ale nevnucujte svá měřítka nepořádku ostatním občanům. Pokud vám ke spokojenosti stačí jen to, že se nebrodíte pokolena v kukuřičných slupkách a k tomu vám pod nos nepáchne cukrovar, stačí vám docela málo.

Od jakého století ZZN funguje zajímá dnes málokoho, argumenty s vlivem na zaměstnanost jsou též neopodstatněné, pokud ZZN skončí svůj provoz ve městě, alespoň ubude nepořádku a výfukových plynů.

Problémy ve městě týkající se nedostatečného úklidu,  drog, etnické menšiny, atd., které zde uvádíte jako podstatnější patří do jiného tématu, mícháte "jablka s hruškami". S těmito problémy se obraťte na představitele města, kteří v zastupitelstvu působí již léta a toto jsou výsledky jejich "díla". Ale nešroubujte je uměle do tématu týkajícího se ZZN.

L.

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená paní Leno,
dovolím si ještě jednu reakci k některým výrokům ve Vašem příspěvku:
1) Nedával jsem "odborný" příspěvek, ale tak jako Vy či kdokoli jiný jsem vyjádřil svůj názor na probírané téma.
2) O plachtě se dá uvažovat o vozidlech, které předmětnou surovinu převáží, ale ne na velké hromady, které jsou v objektu ZZN (proto jsem psal o nějaké formě zastřešení).
3) Ano, nikdo nechce mít ve své blízkosti průmyslovou výrobu, dopravní stavby apod. - ale někde být musí.... (anebo nemusí a budeme si užívat perfetkní východní kvalitu).
4) Nespokojenost s představiteli města a jejich "dílo" se dá pravidelně změřit při komunálních volbách...

Přeji příjemný večer a slunečný nejen zítřejší den

EP

24

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Předpokládám Leno, že až nastane zima, přibude na fóru skupina "SNÍH - poletující". Pár vloček na Vašich střešních oknech u domu či na kapotě automobilu bude zajisté kvalitní a "důležité" téma na další dva roky smile

25

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Musím souhlasit s Hanzem. Jsou činnosti, u kterých bohužel k nějakému podobnému sezonnímu znečištění dojde. Bohužel je to daň za to, že provoz není umístěn mimo město. To by bylo pak bylo nutné v období žní založit téma "zrno na silnicích - ani zrno nazmar", protože když na zrnko stoupnete, můžete navíc uklouznout. A podobných témat by se našlo jistě více. wink

26

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Pro Hanz:

Srovnání odpadu způsobeného komerčním provozem zastaralého zemědělského podniku znečišťujícího okolí kromě jiného kukuřičnými slupkami s poletujícími sněhovými vločkami je takřka neuvěřitelným "myšlenkovým pochodem", tudíž není třeba dalšího komentáře...

Pro custom:

Nemáte dostatečné informace, pokud se domníváte, že ZZN je oprávněno znečišťovat své okolí kukuřičnými slupkami, či jiným odpadem v rámci své činnosti. Jakým způsobem tomu zabrání, je jeho problém.

Vaše další poznámka má patrně znamenat, že téma týkající se znečišťování životního prostředí ve městě činností ZZN je nesmyslné.

Témata snažící se o zlepšení životního prostředí ve městě jsou ale nepochybně přínosnější, než zbytečná témata zatěžující fórum, viz vaše téma "přání", kde poklonkujete budoucímu panu starostovi, či komukoli jinému...

Stále očekávám odpověď paní Tučímové a pevně věřím, že pro letošní rok konečně zaznamenala znečištění okolí ZZN kukuřičnými slupkami.


L.

27

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená leno,
vytrhujete věci z kontextu. Nikdo neřekl, že otázky životního prostředí považuji za nepřínosné. Nicméně slupky jsou rostlinný materiál, který neničí živoní prostředí vyjma toho, že v určitém období dochází k jejich úletu při zpracování kukuřice.

A pokud jde o vaši, troufnu si říci hloupou poznámku o poklonkování někomu, je moje věc, zda někomu popřeji, aby se mu práce dařila. A je také věcí kohokoli dalšího, zda se k přání připojí či nikoli. A když vás to irituje, tak to nečtěte a vůbec...

V každém případě vám i tak přeji hezký den a lepší náladu.

28 Naposledy upravil: Bublina (08.11.2010 14:52:40)

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Leno,
myslím, že paní Tučímová se k probíranému tématu vyjádřila více než dostatečně. Zkuste si najít nějaký koníček a přestaňte tu otravovat neustálým omíláním téhož.

29

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Pro custom:

názory o tom, co je a není z vašeho pohledu hloupé si raději nechte pro sebe. Stačí, když tvrdíte, že odpad z kukuřice neznečišťuje životní prostředí ...

Co se týče vašeho tématu "přání", pokud máte potřebu ve fóru na stránkách města gratulovat panu starostovi a z nějakého důvodu hodnotíte něčí poznámky jako "hloupé", věnujte příště pozornost alespoň tomu, že toto téma umisťujete do sekce "otázky na zastupitele", což je poněkud mimo...

30

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Útočná leno,
musím se připojit k Bublinovi - najděte něco nového a dívejte se na svět pozitivněji.
A pokud nejste administrátor, tak se nestarejte, kam, kdo, nebo co napíše. wink
wink
          Přeji lepší náladu a ještě jednou hezký den. Sbohem.