11

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážení,
mluvil jsem s ředitelem tohoto podniku, který mi sdělil, že do zítřka by měla být kukuřice zpracová a tím by měl problém pro letošní rok skončit. Největší znečištění vzniklo, když se tento týden obrátil vítr. Také tvrdil, že za vedení technických služeb paní Markovou byla dohoda a když vzniklo nějaké znečištění ulic, technické služby to uklidily a nafakturovaly ZZN. Nevidí prý důvod, proč by toto nemohlo fungovat i nadále. Jsem přesvědčen, že současné vedení technický služeb je natolik schopné, že takovouto problematiku bude do budoucna řešit samostatně.
S přáním hezkého dne všem
Jakub Nekolný

12

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Pro p. Tučímovou:

Pokud tedy ZZN plní normy, což je s podivem, žádám vás o informaci, kdy naposledy proběhla příslušná měření v ZZN monitorující veškeré nečistoty, které ZZN produkuje (poletující slupky, prach apod.) A především, za plného provozu, kdy se po okolí povalují vrstvy kukuřičných zrn a na město "chumelí". Pokud i tak ZZN plní normy, je to takřka neuvěřitelné.

Pro p. Nekolného:

Dle vaší informace provoz ZZN pro letošní rok končí, a z toho vyplývá co? To znamená, že příští srpen, či září se můžeme "těšit" na to samé a nic se nemění?

Co se týče úklidu ulic, jak jsem již několikrát uváděla, je naprosto nedostačující a tento problém neřeší. Odpad ze ZZN dolétá daleko, kukuřičné slupky mám často nalepené na střešních oknech, parapetech, případně na karosérii auta, pochybuji o tom, že technické služby zajistí i tento úklid...)

Je nezbytně nutné, aby podnik ZZN změnil charakter procesu, kterým zrna zpracovává, jinak se nezmění nic. Při každé změně větru, či jiné "vyšší moci" bude opět chumelit?   

Městský úřad z nějakého důvodu nemá potřebu tento problém řešit, jinak už by situace se ZZN vypadala jinak.

Pro "vyskoč":

Kdy a kde ZZN vzniklo je naprosto nepodstatné, musí fungovat dle pravidel, která jsou stanovena pro podniky v této době. Pokud toho není schopno a zamořuje životní prostředí, ať zanikne, stejně jako vámi zmiňovaný cukrovar. Dopad na zaměstnanost ve městě je u sezónního podniku tohoto typu zanedbatelný. Karma má větší vliv na zaměstnanost ve městě, nicméně i tak musí plnit normy týkající se znečišťování životního prostředí

L.

13

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

lena napsal:

Pro p. Tučímovou:

Pokud tedy ZZN plní normy, což je s podivem, žádám vás o informaci, kdy naposledy proběhla příslušná měření v ZZN monitorující veškeré nečistoty, které ZZN produkuje (poletující slupky, prach apod.) A především, za plného provozu, kdy se po okolí povalují vrstvy kukuřičných zrn a na město "chumelí". Pokud i tak ZZN plní normy, je to takřka neuvěřitelné.

Pro p. Nekolného:

Dle vaší informace provoz ZZN pro letošní rok končí, a z toho vyplývá co? To znamená, že příští srpen, či září se můžeme "těšit" na to samé a nic se nemění?

Co se týče úklidu ulic, jak jsem již několikrát uváděla, je naprosto nedostačující a tento problém neřeší. Odpad ze ZZN dolétá daleko, kukuřičné slupky mám často nalepené na střešních oknech, parapetech, případně na karosérii auta, pochybuji o tom, že technické služby zajistí i tento úklid...)

Je nezbytně nutné, aby podnik ZZN změnil charakter procesu, kterým zrna zpracovává, jinak se nezmění nic. Při každé změně větru, či jiné "vyšší moci" bude opět chumelit?   

Městský úřad z nějakého důvodu nemá potřebu tento problém řešit, jinak už by situace se ZZN vypadala jinak.

Pro "vyskoč":

Kdy a kde ZZN vzniklo je naprosto nepodstatné, musí fungovat dle pravidel, která jsou stanovena pro podniky v této době. Pokud toho není schopno a zamořuje životní prostředí, ať zanikne, stejně jako vámi zmiňovaný cukrovar. Dopad na zaměstnanost ve městě je u sezónního podniku tohoto typu zanedbatelný. Karma má větší vliv na zaměstnanost ve městě, nicméně i tak musí plnit normy týkající se znečišťování životního prostředí

L.

Dobrý den,
určitě s Vámi souhlasím, že každý podnik, ať je státní nebo soukromý musí plnit stanovené limity a jinak musí nést následky (zrušení podniku, sankce,apod.) Teď jde o to, zda tyto limity jsou správně nastaveny a nebo jak kvalitně probíhá měření těchto limitů.(o měření nezávislou firmou tedy nepochybuji).
Každopádně, Technické služby Vám určitě nezajistí úklid střech, střešních oken, parapetů nebo povrchu osobního auta.Co se týká úklidu přilehlých ulic a chodníků, opětovně Vám sděluji, že úklid v této části města probíhá 2x týdně (komunikace,chodníky). Pokud však dochází k opětovnému znečišťování komunikací, máte pravdu, že tento problém to neřeší. Každopádně zvýšené finanční prostředky na úklid vynaložené v této části města budou chybět při jiných činnostech.
Určitě mi dáte za pravdu, že zvýšené vynaložení finančních prostředků, použití strojů a pracovníků je zbytečné, pokud se tento problém nevyřeší důsledně.     S tím také souvisí dodržování vyhlášek města (mimochodem dobře zpracovaných) o znečišťování veřejného prostranství ve městě psími exkrementy nebo jiným odpadem. (například navážením bioodpadu-listím do parků apod.) Jde jen o to důsledně řešit tyto problémy. Vytvořit občanovi možnost, kam tento odpad může uložit ( tento problém je vyřešený v ukládání odpadu ve SD a zdarma), což má. a následně vymáhat dodržování pravidel v souladu s vyhláškou. A nakonec se opětovně dostaneme k těm, kteří mají důsledné dodržování vyhlášek sledovat a sankcionovat.Bohužel, to se zde neděje. Hezký den

14

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vzhledem k faktu, že opět vrcholí každoroční "lítý boj o zrno", žádám o informaci, zda konečně někdo z odpovědných na MÚ, tzn. odboru životního prostředí atd. začne řešit přibývající nepořádek spojený s provozem ZZN Polabí, který se opět povaluje po okolních silnicích a nic se neděje, jako je zde ostatně zvykem...

Jakoby nestačily náklaďáky a traktory se zrním zamořující ovzduší a blokující dopravu ve městě.
 
Už zbývají pouze poletující slupky z kukuřice a českobrodská atmosféra je kompletní.

Pohádky o tom, jak zde všichni plní limity a na úřadě všichni dělají to, co mají, když to kolem ZZN a jinde po městě vypadá, tak jak to vypadá si laskavě odpusťte.


L.

15

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Paní Tučímová,

žádám znovu o odpověď na svůj níže citovaný příspěvek týkající se znečišťování životního prostředí ve městě provozovnou ZZN Polabí. Nyní kromě jiného opět stejně jako v předchozích letech začíná "kukuřičné chumelení", kukuřičná zrna se povalují po okolních komunikacích a tak dále a tak dále.

Jelikož jste na městském úřadě zodpovědní za kontrolu tohoto subjektu, ptám se vás, jaká opatření jste uskutečnili k maximálnímu omezení zněčišťování životního prostředí ve městě tímto subjektem (ochranné plachty, změna technologií, úklid ...)

L. 

lena napsal:

Vzhledem k faktu, že opět vrcholí každoroční "lítý boj o zrno", žádám o informaci, zda konečně někdo z odpovědných na MÚ, tzn. odboru životního prostředí atd. začne řešit přibývající nepořádek spojený s provozem ZZN Polabí, který se opět povaluje po okolních silnicích a nic se neděje, jako je zde ostatně zvykem...

Jakoby nestačily náklaďáky a traktory se zrním zamořující ovzduší a blokující dopravu ve městě.
 
Už zbývají pouze poletující slupky z kukuřice a českobrodská atmosféra je kompletní.

Pohádky o tom, jak zde všichni plní limity a na úřadě všichni dělají to, co mají, když to kolem ZZN a jinde po městě vypadá, tak jak to vypadá si laskavě odpusťte.


L.

16

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

1)  Dne 31.8.2010 byla společnost ZZN a.s.  upozorněna na nutnost dodržování ust. zák. č. 86/02 Sb.,  § 12,  povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování.
2) Společnost byla vyzvána k učinění takových opatření, aby nedocházelo k úletům kukuřičních slupek a úklidu v areálu i mimo něj.
3) Řešení znečištění komunikací kukuřičnými semeny, nedodržování zabezpečení nákladu, nejsou v kompetenci odboru ŽP, ale v kompetenci  odboru dopravy – problém byl projednán a požádána Policie ČR o kontrolu. 
4) Stav znečištění slupkami sleduji každý den, zatím jsem v letošním roce nezaznamenala znečištění.
Budu ráda, pokud znečištění zjistíte, zašlete mi zprávu na email: tucimova@cesbrod.cz, abychom mohli zajistit nápravu.

Ilona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

17

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Dobrý den,
zajímalo by mne zda někdo uklidí nepořádek linoucí se ze ZZN??? Myslím tím nejen silnice, ale i chodníky a trávníky. Stačí zajít za roh, za ZZN a na kraji trávníku tam je nános toho jejich bordelu. Bohužel je pravdou, že ty slupky létají široko daleho. Kdy dojde také k úklidu ulic vzdálenějších od ZZN???
Přeji hezký den
Petra

18

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Níže uvádím technická opatření ze strany ZZN a.s., která byla do dnešního dne, t.j. 25.10.2010 učiněna. V případě, že tato opatření nebudou dostačující, bude situace nadále řešena.

Ilona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

Vyjádření vedoucího provozu ZZN Č. Brod, p. Němce     
Pro letošní nákup kukuřice na zrno naše firma provádí pravidelný úklid celého areálu zametacím vozem, čímž částečně eliminuje úlet slupek, které jsou bohužel nedílnou součástí výše uvedené komodity. Vzhledem k tomu, že s tímto zařízením nemáme oprávnění pro pohyb na veřejných komunikacích, požádali jsme o spolupráci Technické služby. Dle jednání s vedením TS tak bude metací vůz častěji zajišťovat úklid v přilehlých ulicích v okolí naší provozovny nad rámec běžného režimu úklidových prací.

19

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená paní Tučímová,

znovu k této únavné záležitosti, která se točí stále dokola, neboť na městském úřadě z nějakého důvodu "není zájem" problém řešit. Nejprve uvádím v citaci váš příspěvek z 21.10.:

tucimova napsal:

1)  Dne 31.8.2010 byla společnost ZZN a.s.  upozorněna na nutnost dodržování ust. zák. č. 86/02 Sb.,  § 12,  povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování.
2) Společnost byla vyzvána k učinění takových opatření, aby nedocházelo k úletům kukuřičních slupek a úklidu v areálu i mimo něj.
3) Řešení znečištění komunikací kukuřičnými semeny, nedodržování zabezpečení nákladu, nejsou v kompetenci odboru ŽP, ale v kompetenci  odboru dopravy – problém byl projednán a požádána Policie ČR o kontrolu. 
4) Stav znečištění slupkami sleduji každý den, zatím jsem v letošním roce nezaznamenala znečištění.
Budu ráda, pokud znečištění zjistíte, zašlete mi zprávu na email: tucimova@cesbrod.cz, abychom mohli zajistit nápravu.

Ilona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

K tomuto příspěvku:

1) myslíte vážně, když 21.10. 2010 uvádíte, že jste v letošním roce zatím nezaznamenala znečištění kukuřičnými slupkami? Slupky létají do okolí ode dne, kdy se v ZZN kukuřice začala sušit, jako každý rok. Děláte si snad legraci???

2) Dále jste ve svém příspěvku uváděla, že společnost byla vyzvána k učinění takových opatření, aby nedocházelo k úletům kukuřičných slupek a úklidu v areálu i mimo něj. Z toho vyplývá, že žádná takováto opatření společnost neučinila !!!

Váš dnešní příspěvek, viz níže:

tucimova napsal:

Níže uvádím technická opatření ze strany ZZN a.s., která byla do dnešního dne, t.j. 25.10.2010 učiněna. V případě, že tato opatření nebudou dostačující, bude situace nadále řešena.

Ilona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

Vyjádření vedoucího provozu ZZN Č. Brod, p. Němce     
Pro letošní nákup kukuřice na zrno naše firma provádí pravidelný úklid celého areálu zametacím vozem, čímž částečně eliminuje úlet slupek, které jsou bohužel nedílnou součástí výše uvedené komodity. Vzhledem k tomu, že s tímto zařízením nemáme oprávnění pro pohyb na veřejných komunikacích, požádali jsme o spolupráci Technické služby. Dle jednání s vedením TS tak bude metací vůz častěji zajišťovat úklid v přilehlých ulicích v okolí naší provozovny nad rámec běžného režimu úklidových prací.

K vašemu dnešnímu příspěvku:

V tomto příspěvku uvádíte vyjádření vedoucího provozu ZZN, uvádějící, že se úlet kukuřičných slupek bude řešit zametacím vozem. To ale odporuje obsahu vašeho předchozímu příspěvku z 21.10, kde uvádíte, že firma musí zabránit už samotnému ÚLETU !!! kukuřičných slupek mimo areál ZZN, což je naprosto logické. Zametací vůz je už potom, co slupky létají stovky metrů do okolí naprosto k ničemu. 

Začněte s tímto problémem již konečně něco dělat, aby se váš přístup nemusel nazývat "NEČINNOST".


L.

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

K probíranému tématu si dovolím pár poznámek:
ZZN (resp. jeho předchůdci) se nacházejí a realizují svou činnost minimálně od začátku minulého století. Vím, že to automaticky nedává možnost zhoršovat životní prostředí, ale z mého pohledu přímého souseda tohoto podniku konstatuji, že za poslední léta došlo k výrazným zlepšením:
1. Množství odlétajích slupek je oproti dřívějším rokům mnohem menší. Samozřejmě, že když by bylo více větrno, tak by toho bylo možná o něco více. Ale že by to byl nepřekonatelný problém pro žití si nemyslím. (Dřív jsem musel ometal auto každé ráno, teď je jen slabá vrstva).
2. Utichl dříve se velmi rozléhající hluk, který zejm. v nočních hodinách byl dost nepříjemný.
3. ZZN asi před dvěma roky zbořilo již nepoužívané hospodářské budovy a do své haly v Kollárově ulici vozí obilí přes svůj pozemek (odpadly cesty nákladních vozidel centrem).

Možnosti úplného zamezení odletu slupek jsou vcelku nulové - snad jen zcela zastřešit areál ZZN - ale nevím, koho by potěšilo mít na tomto místě plechovou ohromnou obludu. A to, že si nejsem jistý kam až sahá nesmyslná památková zóna tohoto města, takže si ani nechci představit požadavky našich drahých památkářů....
Nehledě na to, že by to mohlo vést k rozhodnutí ZZN Polabí, a.s. ke zrušení střediska v Českém Brodě a přišli bychom o další podnik, který dává nějakému množství našich spoluobčanů práci.
Pro nové obyvatele si dovolím ještě jednu poznámku - bývávaly doby, kdy se v našem městě vyskytoval cukrovar. Proti "vůni" linoucího se z tohoto cukrovaru jsem ulítávající slupky ze ZZN věc, která nemůže nijak moc vážně obtěžovat občany tohoto města.

Jsem přesvědčen, že toto město má vážnější problémy (přímý prodej drog ve večerních hodinách od našich menšinových spoluobčanů a válející se injekční stříkačky ve spojce Kollárovy a Sportovní ul., rozpadající se nemocnice, nedostatek "oddechových" zón, ne moc kvalitní kino apod.) , které by se měly řešit, a za předpokladu, že bude pravidelně (každý den) probíhat úklid silnic a chodníků v okolí ZZN (a v o malinko menší intenzitě v celém městě), tak můžeme býti spokojeni. Těch pár sousedů, kteří jsou přímo "zasaženi" úletem kukuřičných slupek, jsou připraveni si při podzimu zametat dvůr častěji, což vede k jejich lepší fyzické kondici.