1 Naposledy upravil: PF (22.09.2020 21:14:45)

Téma: Vyučování dětí po případném uzavření škol

Dobrý den,

Rád bych vznesl tímto dotaz na odpovědné radní, školskou komisi, potažmo ředitele ZŠ, jak je město připraveno na případné uzavření škol, ať v souvislosti s 2.vlnou Covid nebo jinými krizovými situacemi a související distanční výuku ?

Na jaře jsme byli všichni uzavřením škol překvapeni, učitelé (aspoň většina) se snažili nějakou formu výuky zachovat, přestože to bylo spíše improvizačně-intuitivní, což se ale dalo pochopit. Přesto formát „naučte se látku ze strany 35-38 / nebo vypracujte projekt XY / nebo přečtěte si téma Husitství“ zadávané většinou emailem nepovažuji za distanční vzdělávání. Je to forma samoučení. Někteří učitelé sice velmi výjimečně zařadili i aktivnější formu (domácí video / chat / nějaký video přenos apod. ), ale to bylo opravdu v jednotlivých případech a zcela nahodile.

V situaci, kdy hned druhý týden na jaře po uzavření řada škol zařadila opravdu online výuku téměř 1:1 k původní výuce, tedy přenesla hodiny do online prostředí, vybrala vhodný nástroj (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.), dala jasná pravidla a v podstatě jela drtivou většinu látky online, to mrzelo o to víc. Navíc zmíněné příklady rozhodně nepocházely z bohatých regionů, ale takto fungovaly školy ve Vsetíně, na Vysočině nebo třeba v České Třebové. V porovnání s tím naše českobrodské samodomo učení dětí bylo opravdu únavné, velmi málo efektivní a v některých předmětech (matematika, fyzika, chemie) dokonce pro řadu rodin téměř nemožné. Ale tehdy se to dalo ještě nějak omluvit.

Teď, po 6 měsících na podzim, kdy o riziku uzavření škol víme, tento dotaz vznáším jako prosbu o ubezpečení a věřím, že je vše dobře připraveno. Konkrétně minimálně:
1)    Jednotná metodika, pravidla, návody a postupy, kdo, co, kdy a jak má dělat;
2)    Existuje shoda nad nějakým jednotným nástrojem (ano, tohle je klíčové) a je jedno, zda to bude Zoom, Google Meet, MS Team či jiná online platforma připravena na vyučování v reálném čase a sdílení informací pro desítky účastníků najednou;
3)    Je zabezpečeno základní vybavení SW a HW pro naše učitele, a teď nemyslím jen počítače, programy, online licence, ale samozřejmě i dobré internetové připojení.

Aby nedošlo k mýlce, před učiteli se skláním. Opravdu zažít si na vlastní kůži učit / doučovat děti byla skvělá zkušenost, byť náročná. Ale nechtěli bychom ji asi v této formě a objemu opakovat. Pevně věřím a doufám, že nás jako kompetentní představitelé ujistíte, že vše již zařízeno je, a aspoň v obrysech nám dáte konkrétní odpovědi jak.

Rozhodně to neberte jako kritiku, spíše apel na přípravu, pokud ještě nebyla dokončena, abychom nebyli nemile překvapeni jako na jaře. Kdo je připraven, není zaskočen, jak říká klasik.

Sám nabízím i konkrétní pomoc se zprostředkováním materiálů, příkladů dobré praxe nebo doporučení v této oblasti. Jen namátkou, řada institucí jako EduIn, Učitelnaživo, Scio, Nadace Eduzměna, Otevřeno.org a další má relevantní informace zdarma a dostupné na webu. Online nástroje jsou také k dispozici většinou zdarma, příklady dobré praxe i z blízkého okolí (Říčansko, Kutnohorsko) nabízejí i formu převzetí vyzkoušených postupů bez většího úsilí.

Předem děkuji odpovědným představitelům za odpovědi. Věřím, že informace budou důležité pro mnoho rodičů v Českém Brodě a okolí.

S pozdravem,
Ing. Přemysl Filip

2

Re: Vyučování dětí po případném uzavření škol

Vážený pane Filipe,

město ve formě zřizovatele základních a mateřských škol řeší převážně provozní záležitosti těchto organizací, vzdělávací proces metodicky vede a kontroluje Česká školní inspekce. Proto by Vámi položené otázky měly směřovat spíš tam nebo přímo na ředitele škol. Přesto se Vám pokusím odpovědět.

Každá škola má svou právní subjektivitu a též pravomoci a kompetence přistupovat ke vzdělávání samostatně na základě schváleného konkrétního školního vzdělávacího programu. Tedy v tomto žádná unifikace škol na českobrodsku není.

O určitou koordinaci se město snaží v rámci projektu Sdílené radosti a starosti škol, kde se zástupci škol společně setkávají za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe. V rámci projektu podporujeme i společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání seminářů a letní školy pedagogů. Samozřejmě je zde i problematika distančního vzdělávání komunikována.

Ale k Vaším otázkám: 1) Jednotná metodika, pravidla, návody a postupy, kdo, co, kdy a jak má dělat neexistuje, každá škola si to řeší samostatně.
2) Též neexistuje shoda nad jednotným nástrojem. ZŠ Tyršova využívá MS Team a ZŠ Žitomířská pak Google Meet.
3) Základní SW i HW vybavení včetně dobrého internetového připojení zabezpečeno je.

Všichni učitelé prošli školením na distanční formu výuky a jsou připraveni na ní v případě potřeby přejít.

V případě dalších vašich otázek na podrobnosti se už obracejte přímo na ředitele konkrétní školy, protože se opravdu v jednotlivostech mohou lišit.

Přeji hezký den!

3

Re: Vyučování dětí po případném uzavření škol

Vážený pane starosto,
děkuji za informace, myslím že veskrze pozitivní.

Tak doufejme, že budou školy co nejdéle otevřené a pokud by se zavřely, tak že ředitelé a učitelé budou přistupovat k distančnímu vzdělávání dle Vámi popsané osnovy a informací v bodech ad 2 a 3.

A že ředitelé a jejich zástupci (tj. management těchto institucí) poskytnou jasné vedení a pravila pro bod ad 1, což je myslím jejich zásadní a nezastupitelná úloha.

Držím nám všem (rodičům, učitelům, dětem) palce.

Hezký zbytek týdne,
Přemysl Filip