21

Re: Koupaliště

Dnes bylo v Úvalech otevřeno zrekonstruované koupaliště. Jak je vidět, jde to v celé republice, nyní i u sousedů. Tady ne. Nějaká reakce? Nějaký plán??
Michal Rozmahel

22

Re: Koupaliště

Zase všem zavřeli ústa údajným plánem na koupaliště v nové čtvrti Liblické předměstí - asi tak za 12 let a ještě s údajnou podporou investora..... Takže zase nic sad

23

Re: Koupaliště

Koupaliště by se určitě mělo dořešit- prioritou by měly být mladé rodiny s dětmi a pro ty je takové zázemí dosti důležité. Především pak pro ty, kteří bydlí v bytě a nemají se kde schladit, nebo kam v horkých letních dnech vyrazit.

Vyrábím a prodávám hnízdečka pro miminka v levnějších i luxusních provedeních. Určené pro miminka již od narození do cca 1 roku věku.

24

Re: Koupaliště

Máte pravdu, že by se koupaliště v ČB mělo vyřešit, ale asi vás zklamu.
Stávající koupaliště na Kutilce:
Město o koupaliště nemá zájem i když pozemek před lety DRAZE koupilo. Jedním z hlavních důvodů je tvrzení o finanční náročnosti jeho vybudování a následném provozu.
Tak se na 99% stane z koupaliště multifunkční hřiště, které bude oficiálně otevřené pro všechny. Prakticky však bude uzamčeno a sloužit k užívání SK Č.Brod. Klíče by prý mohly být i na vyžádání - což v praxi nemůže fungovat :-)
Nové koupaliště v nové čtvrti: Pochybuji, že bude do 12ti let.
A i kdyby bylo, co do té doby?
No, vlastně nic, protože i u stávajícího koupaliště trvala jednání mnohem déle ... a jak to dopadlo :-(

S pozdravem Claudyus

25

Re: Koupaliště

Ve starých příspěvcích je například i odkaz na studii v PDF.
https://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/s … aliste.pdf

Starší diskuse:
https://www.cesbrod.cz/forum/topic/815/koupaliste/
https://www.cesbrod.cz/forum/topic/531/koupaliste/

S pozdravem Claudyus

26

Re: Koupaliště

Ještě dodatek z 10.jednání RM dne 15.5.2019 kde byl na programu i níže uvedený bod:
20. Vyhlášení záměru na prodej areálu koupaliště
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě zadaného úkolu Notes Link předkládáme na jednání rady města vyhlášení
záměru na prodej areálu koupaliště ve výši znaleckého posudku.
Jedná se o pozemky: 523/3 ostatní plocha o výměře 147 m2, 523/4 ostatní plocha o výměře 24 m2, 604/3 ostatní plocha o výměře 3.781 m2, 604/5 vodní plocha o výměře 1.499 m2, 2093 ostatní plocha o výměře 97 m2, 2094 ostatní plocha o výměře 23 m2
, 2095 ostatní plocha o výměře 94 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku 521/25 ostatní plocha o výměře 640 m2, součástí pozemků je bazén, brouzdaliště, zemní vrt, plastika sokola, plot uliční-podezdívka, plot uliční, trvalé porosty.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi atypickou nemovitost, u které nelze stanovit obvyklou cenu porovnávacím způsobem a která není z důvodu nefunkčnosti provozována a nelze tedy ani stanovit hodnotu výnosovou, je ocenění provedeno dle administrativního předpisu platného ke dni místního šetření.
Výsledná cena dle znaleckého posudku po zaokrouhlení činí 5.928.610 Kč.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
za odbor rozvoje se domnívám, že není nutné areál prodávat, a že lze převzít stávající a
funkční model z TJ Liblice, kdy město vlastní pozemek a sportovní subjekt tam buduje
investice pro své využití, ale do majetku města a tím ho i městu zhodnocuje. Případný prodej sice by zajistil finanční prostředky, ale domnívám se, že pozbytí sportovní plochy není v zájmu města.
6) Vypořádání s připomínkami
Mgr. Dočkalová uvedla informace dle důvodové zprávy a dodala, že posudek na tržní nelze sehnat, proto je uvedená cena tabulková.
Ing. Majer se dotázal, jak může být posudek starý 1,5 roku.
JUDr. Marková vysvětlila, že se jedná o cenu tabulkovou, pouze tržní cena by byla jiná,
jelikož se její koeficienty každý rok v lednu mění. Dodala, že po srovnání posudků se cena zvedla o cca 200 tis., kdy největší položku tvoří pozemky, ne cena objektu a dodala, že by měl být ještě technický odhad nákladů na zprovoznění/zkulturnění pozemku.
Ing. Ulík se dotázal, zda by nešlo vrátit se ke směně pozemků s horním hřištěm.
Bc. Nekolný odpověděl, že situace s halou se změnila a TJ Slavoj by musel situaci projednat.
Ing. Ulík vznesl protinávrh – bod stáhnout a pověřit starostu projednat situaci s TJ Slavoj.
JUDr. Marková uvedla, že cena by byla přes 3 mil. a v případě směny by vznikl rozdíl, tudíž je otázka, zda směnit bez doplatku.
Ing. Majer dodal, že v Českém Brodě není žádný jiný vhodný pozemek, kde by šlo halu
postavit.
Proběhla diskuze ohledně možností využití pozemku, případné výpůjčce nebo prodeji
pozemku.
JUDr. Marková shrnula a vysvětlila možnosti, výhody a nevýhody i podmínky případného
prodeje nebo nájmu s právem stavby.
Bc. Nekolný navrhl bod stáhnout a připravit materiál se zohledněním všech připomínek, které zazněly při projednávání tohoto bodu.
Ing. Ulík stáhl svůj protinávrh.
Poté nechal Bc. Nekolný hlasovat o stažení bodu z jednání.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Bod byl z jednání stažen.

S pozdravem Claudyus

27

Re: Koupaliště

V tom Liblickem predmesti se , ale psalo o krytem bazenu, takze by to stejne letni vedra neresilo. A jeste se psalo, ze se nevi jestli kryty bazen, nebo hala na sqvos.

28 Naposledy upravil: Tomáš Klinecký (19.07.2019 12:09:51)

Re: Koupaliště

Dobrý den, rada města se v uplynulé době zabývala budoucností (pozemku) bývalého koupaliště opakovaně. Tím hlavním důvodem je, že o využití pozemku pro tréninkové hřiště a další obslužné činnosti (pro areál Kutilky) stojí SK Český Brod, který má další části Kutilky pronajaté od TJ Slavoj Český Brod. Město samotné nemá důvod se pozemku "zbavovat", ale s ohledem na potřebu rozvoje areálu ZŠ Žitomířská navrhovalo před necelým rokem směnu za pozemek tzv. horního hřiště, jehož vlastníkem je rovněž TJ Slavoj Český Brod. Tato varianta nebyla přijata, takže jsme stále na stejném místě. Město je tedy nadále vlastníkem koupaliště a zvažuje možnosti jeho dalšího využití.

Na areál bylo historicky uděláno několik studií. Existuje například starší studie rekonstrukce koupaliště, dále si SK Český Brod nechalo zpracovat generel areálu Kutilky včetně koupaliště, před několika lety bylo ve hře vybudování biotopového koupaliště po vzoru Radotína nebo obce Jince u Příbrami. Město si také cca v roce 2015 zadávalo stavebně-techniký průzkum bazénové vany, z něhož vyšlo, že dno bazénu je ve špatném stavu.

V zastupitelstvu je zřejmě shoda na tom, že naše město i občané si možnost koupání zaslouží. Problémem obnovy původního koupaliště jsou investiční (v Úvalech 30 mil. korun), provozní náklady (okolo 1mil. korun ročně), krátká doba využití v roce a nedostatek prostoru pro rozvoj areálu. Je to trochu i o tom, jestli máme raději postavit novou školu či školku anebo bazén. V Úvalech Město Úvaly vlastní více než 11000m2, pozemek bývalého koupaliště v Českém Brodě má cca 5700m2, chybí prostor pro parkování (desítky vozidel), pobytová plocha pro návštěvníky. Proto se v souvislosti se záměrem výstavby v cukrovaru zrodila myšlenka vybudování krytého bazénu tam. Jedna věc je, kdo by bazén budoval a poté provozoval (investiční náklady dle aktuálního záměru v Nymburce činí nejméně okolo 130mil. korun, provozní náklady okolo 8 mil. korun ročně), druhá kde. Je potřeba vyčlenit dostatečně velký pozemek. Výhodou krytého bazénu je každopádně celoroční využití. Ideální by samozřejmě byl soukromý investor i provozovatel. Proto v rámci projednávání záměru výstavby v cukrovaru hledáme ve spolupráci s investorem místo, kde by bazén mohl případně stát. Vše je v tuto chvíli teprve ve fázi jednání, čímž dávám za pravdu některým diskutujícím, ale jinak to v této fázi nejde. Faktem ale je, že pokud by město mělo v důsledku výstavby v cukrovaru i jinde okolo 10.000 obyvatel, jednak by se zvýšila poptávka po této službě, jednak finanční možnosti samotného města, ale možná by se také lépe našel nějaký soukromý investor, který by takové zařízení - podobně jako například v Říčanech - vybudoval sám.

29

Re: Koupaliště

Tak lide se chteji v lete u vody opalovat  a ne byt nekde zavreni. Mozna by to chtelo nejakou zmenu na radnici a treba by to i slo. To je, uz pouze jen na nas.

30

Re: Koupaliště

Já nejsem zrovna proradničně zaměřen, ale řešit změnu na radnici, protože se chce někdo opalovat, mi přijde jako absurdní. V současné době, kdy jsou stálé problémy s vodou, lidmi ochotnými pracovat, atd., mi výstavba letního koupaliště připadá jako zbytečný luxus. Zvážíme-li nabývací hodnotu koupaliště, jeho provozní náklady a jeho využitelnost, pak se mi smysluplně jeho výstavba nejeví. Obzvláště v době, kdy se řada obdobných zařízení ruší a zavírá. Navíc si dovedu představit, jaké by asi tak bylo vstupné a kolik by bylo dalších brblalů, že je to drahé. Možná by kvůli tomu chtěli znovu měnit na radnici.

Born stupid? Try again!