1

Téma: Poplatky v ZŠ

Každé zastupitelstvo je veřejnosti přístupné. Další možností je si jednání zastupitelstva poslechnout na zvukovém záznamu. Na červnovém jednání jsem
vznesl dotaz na vybírání peněz na ZŠ Tyršova. V každé třídě se vybírá jiná částka a není rodičům vystaveno
potvrzení o převzetí peněz. Odpověď od pana ředitele
byla, že u nich ve škole se žádné peníze nevybírají.
Řekl jsem, že mi je líto pana ředitele, který neví, co se     děje v jeho škole. V říjnovém zasedání jsem otevřel tento problém znovu z toho důvodu, že děti mají    přinést  toaletní papír a mýdlo vyjma poplatku 300 – 1000 Kč, který platí každá třída v jiné výši. Za chvíli se můžeme dočkat toho, že děti dobrovolně budou nosit do školy i úklidové prostředky. Argument, že je to dobrovolné je velice slabý. Je otázka, proč se to rodičům vůbec říká, když škola  na tyto věci dostává od města peníze. V horní ZŠ jsou tyto peníze vedeny pod SRPŠ, které vede i účetnictví. V Tyršově ZŠ žádné SRPŠ není. Jak víme
zaniklo asi před 5 lety s nádechem jisté nejasnosti.
Po skončení jednání Zastupitelstva jsem měl pocit, že jsem se zeptal na věci, které dořeší buď Rada města nebo KV zastupitelstva. Místo toho jsem dostal vzkaz
od jisté paní učitelky z Tyršovy ZŠ, že bych se měl léčit. Je mi sice 74 let, ale cítím se jak fyzicky, tak i duševně dobře. Patrně si spletla adresáta svého výroku.
Dokonce mám tolik síly, že mluvím s každým přímo
bez obav, že bych na to nějak doplatil. To nám ve společnosti moc chybí.     Kokeš

2

Re: Poplatky v ZŠ

Dovolím si reagovat na příspěvek týkající se vybírání peněz v ZŠ Tyršova. Na SRPŠ se skutečně žádné peníze nevybírají. SRPŠ při naší škole ukončilo svoji činnost ve školním roce 14/15 a od té doby nikdo neprojevil o založení nového sdružení zájem. Ohledně nošení ruličky toaletního papíru a jednoho mýdla na začátku školního roku sděluji, že to opravdu není povinnost dítěte. Nikoho k tomu nenutíme. Je to běžná mnohaletá praxe na většině škol, říkáme tomu „startovací rulička“ a těch 25 toaleťáků a 25 mýdel po jejich spotřebování doplňujeme již z provozních peněz. Ale budiž. Není to správně, beru připomínku na vědomí, zrušíme to. Pokud na tom bude někdo trvat, ruličku a mýdlo vrátíme. Co se týče dalšího vybírání peněz, je to pouze na dobré vůli učitelky a její dohodě s rodiči. Částka je v každé třídě jiná, podle toho, co žáci potřebují. Třídní učitelka tím vlastně za rodiče zařídí nákup sešitů a dalších pomůcek, které by jinak museli zařizovat oni. O přijatých a vydaných penězích samozřejmě vede evidenci, do které může každý zákonný zástupce ve škole nahlédnout a informovat se. Takže:  Paní učitelka vybere peníze, připraví objednávku, nasedne do svého vlastního auta, dojede do Úval, nakoupí tam vše se slevou (kterou škola má), doveze další den vše do školy a rozdá dětem. Ty mají potom všechno jednotné, levnější a rodičům ubyde starost. Je zde samozřejmě i druhá možnost, která v mnoha školách funguje. Třídní učitelka dá rodičům seznam věcí, čísla sešitů a rodiče si vše nakoupí sami. Možná se mýlím, když zastávám názor, že učitelky by za tuto činnost, kterou vykonávají nad rámec svých povinností, zasloužily spíš pochvalu a poděkování, než opakovanou kritiku. Na závěr svého komentáře sděluji každému, kdo má k provozu školy nějaký dotaz, že se může informovat přímo ve škole. Rádi Vám na dotazy odpovíme. M. Dušek