1

Téma: Ředitel gymnázia v Českém Brodě- VAROVÁNÍ!

Udávám zde stížnost na ředitele gymnázia, který dělá vše proto, aby nemusel přijmout dalšího žáka. Schválně volí špatné postupy pro jeho přijetí. Student má z důvodu stěhování právo na přijetí. Už jsme se odvolali i na zastupitelstvo středních Čech. Jelikož pan ředitel dělá problémy, půjdeme si na něj stěžovat výše. Když neumí zvolit správný postup pro přijetí, nemá takováto osoba co dělat na svém postu. Proto chci varovat i ostatní. Když tedy bude dělat problémy on nám, budeme reagovat stejně.

2 Naposledy upravil: Gympl (26.08.2016 00:24:37)

Re: Ředitel gymnázia v Českém Brodě- VAROVÁNÍ!

Obávám se, že autor příspěvku nebude zcela správně informován.

Student nemá z důvodu stěhování právo na přijetí.

Zajištění školy, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku po přestěhování patří k povinnostem zákonného zástupce.
Řediteli poptávané školy přísluší o přijetí/nepřijetí rozhodnout v tzv. správním řízení a musí přitom reflektovat platné zákony, vyhlášky a nařízení.

O počtu žáků ve třídě pojednává v odstavci 7 § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

V Usnesení č. 019-04/2013/RK ze dne 28.01.2013 byla výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro střední školy zřizované Středočeským krajem udělena a má toto znění:

Rada kraje po projednání
I.  s c h v a l u j e  paušální povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě středních škol zřizovaných Středočeským krajem na 32 žáků, za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Naše gymnázium, vzhledem k velkému zájmu uchazečů o studium u nás, tuto paušální výjimku již využívá. Jakékoli navýšení počtu nad tuto mez u nás naráží na problém hygienické normy. ( Požadovaná výměra v m2 na jednoho žáka a požadovaná kubatura vzduchu v učebně na jednoho žáka)

32 žáků ve třídě ... tj. 16 dvoumístných lavic + 32 židlí
33 žáků ve třídě ..  tj. 17 dvoumístných lavic + 34 židlí, které nemáme kam umístit.

Zákonný zástupce požádal o umožnění přestupu svého dítěte na naše gymnázium v polovině července.
V zájmu žadatele nezbylo řediteli školy nic jiného než přerušit svou dovolenou vydat ve správním řízení negativní stanovisko, aby rodiče mohli včas poptat jinou školu a nedostali se do časové nouze.
Mohl jsem využít celou správní lhůtu, kterou zákon připouští. Dítě by pak od 1.9.2016 nemělo školu pro povinnou školní docházku zajištěnu a rodiče by se dostali do konfliktu se zákonem.
Rčení "Pro dobrotu na žebrotu" zde nalezlo své ukázkové uplatnění.