1

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vzhledem k velkému nesouhlasu veřejnosti s původním regulačním plánem a množstvím připomínek, kterým se zavazujete vyhovět, předpokládám že v regulačním plánu musí dojít k závažným změnám. Z veřejného projednání a vašich vyjádření v loňském roce vyplynula nutnost nového veřejného projednání.
Takto jste se vyjádřil 22.5.2019:
"Aby mohl být návrh regulačního plánu schválen, musí obstát v této veřejné debatě. Jak se ukázalo, tak v podobě, v jaké byl zpracován a předložen, návrh neobstál a musí být přepracován. Návrh sice neobstál, ale osvědčil se postup, který počítá s participací veřejnosti na jeho vytváření. V žádném případě nechceme tzv. protlačit návrh, proti němuž se zvedla velká vlna nesouhlasu. Navíc, mnohým výhradám je nutné dát za pravdu. Návrh regulačního plánu chceme výrazně přepracovat a po té bude následovat nové veřejné projednání."
citováno z:
https://www.cesbrod.cz/item/vyjadreni-v … niho-planu

2

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
prosím o vyjádření pana starosty proč rada předkládá zastupitelstvu regulační plán ke schválení,když se v květnu 2019 zavázal regulační plán přepracovat a uspořádat nové veřejné projednání.
Děkuji za odpověď.