jen pro dokreselení celé situace - asi chápu že pro p. Jordáka je to byznys ale ono to opravdu nic dobrého nepřinese ...

http://praha.idnes.cz/ubytoven-je-ve-st … zpravy_sfo

2

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Chci poděkovat panu starostovi a jeho "Mužům zákona" jak tvrdě zakročili proti tak společensky nebezpečnému přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jako je výše uvedené "stáni na zeleni". Hned další den kolem 22. hodiny jsem pozoroval jak tito muži zákona zakročují a umisťují listeček za okno vozidlu parkujícímu na trávě.

Jen škoda že si při svém zapálení nevšimli vozidla/vraku parkujicím na veřejné komunikaci bez registračnních značek stojícím cca 4m před vozidlemkteré parkovalo na zeleni.

Pokud by naši strážnící s obdobnou vervou a úsilím dokázali znepřijemnit život dealerům prodávajícím drogy, kteří se nám tu opět objevují na náměstí a před "kokešem". Ale chápu že demontáž cedulí po odstřelu holubů je také záslužná a užitečná činnost.

Poslední poznámka k parkování -  mebylo by možné změnit podélné parkování v ulici 28. Října na levé straně na šikmé stání - počet parkovacích míst by narostl a obyvatelé sídliště by nemuseli parkovat kde se dá.