Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Spirála pomoci o. s. Kolín

Poskytovatel: Spirála pomoci o. s. Kolín
IČ: 22689443 Právní forma: Občanské sdružení
Zřizovatel:

Statutární zástupce: 

Jana Kuncířová

Adresa sídla:   Sluneční 76, Kolín 280 02

Tel:

321 571 320

774 340 292

E-mail:

info@spirala-pomoci.cz

Web:

www.spirala-pomoci.cz

Název služby/zařízení: Osobní asistence

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: osobní asistence

Okruh osob, kterým je služba určena:

 Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, zrakovým) bez rozdílu věku, senioři.

Provozní doba:

Po: 8:00 - 17:00

Út: 8:00 - 15:00

St: 8:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 15:00

Pá: 8:00 - 15:00

Popis služby:

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba zajišťuje krátkodobou péči, ale také dlouhodobé odlehčovací terénní služby.

Kde služba působí: terénní služba - Kolín a okolí, Český Brod a okolí

Kontakt na službu:

Eva Svobodová

tel.: 773 600 497

spipom@seznam.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  43 klientů

 

Programy primární prevence

Název služby/zařízení: Programy primární prevence

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství

Okruh osob, kterým je služba určena:

Žáci druhého stupně základních škol, studenti gymnázií SOŠ a SOU.

Provozní doba:

Pondělí     8:00 - 17:00

Úterý        8:00 - 17:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek     8:00 - 17:00

Pátek        8:00 - 17:00

Popis služby:

Program primární prevence se zaměřuje na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora.

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s mocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Program zahrnuje pravidelné setkávání s třídními kolektivy - 4 intervence během jednoho roku

Kde služba působí: terénní forma poskytování ve školách

Kontakt na službu:

Mgr. Petr Steklý

Na Pustině 1068, Kolín 2 280 02

tel: 317 47 17 43

mob: 608 123 013

petr.stekly@os-prostor.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

NE

Kapacita služby:

3 intervence denně

 

Zjišťování zájmu o pečovatelskou službu a tísňovou péči

Logo komunitního plánu sociálních služebVážení,

v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb zjišťujeme zájem občanů o služby pro seniory. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku. Informace o dotazování můžete získat u paní Veroniky Svěcené, tel. 321 612 124. Do dotazníku lze libovolně vpisovat veškeré důležité informace a názory. Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do 15.2.2009 na podatelnu městského úřadu a nebo odeslat na adresu města Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod.

Za vyplnění předem děkujeme!

Dotazník ZDE: Dotaznik PSaTp.doc 112 kB

Účast na úvodním informačním setkání 21.10.2008

Účast na úvodním informačním setkání 21.10.2008
Čutková Drahomíra, Mgr.  ZŠ Žitomířská 885-ředitelka
Dušek Martin ZŠ Tyršova-ředitel
Firbas Jan TJ – Sokol ČB
Firbasová Zdena občan
Hovorková Lucie, Ing. ANNA ČB-ředitelka
Jelínková Jaroslava MŠ Sokolská - ředitelka
Klindera Vladimír, Ing. občan města
Kratochvílová Jana O.s.Leccos-předsedkyně
Krulišová Renata zastupitelka města
Majerová Jitka, Bc.  MŠ Liblice-ředitelka
Mrvík Vladimír Jakub občan
Nekolný Jakub místostarosta města
Rahmová Renata, Ing. zastupitelka města
Raková Ludmila zastupitelka města
Svěcená Veronika MěÚ ČB-koordinátorka
Šnajdrová Marie, Mgr.  ZŠ Žitomířská 1359-ředitelka
Ulíková Lucie, Mgr.  O.s. Magráta

Principy komunitniho plánování sociálních služeb

Bez dohody není KPSS – plán je smlouva mezi zadavateli (místní samosprávy), poskytovateli sociálních služeb a zástupciuživatelů. Souhlas s dohodou je založen na společné rozpravě. Dohoda je uzavřena nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace aktivit. Souhlasné stanovisko všech stran je základem, hlasování je pouze nouzovým prostředkem.

Bez uživatelů není KPSS – plán nelze vytvořit bez zapojení uživatelů. Zapojení může probíhat prostřednictvím zjišťování potřeb, přímé účasti při rozhodování, možností připomínkování.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist