Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Ztratili jste bydlení?

Seznam ubytoven v Českém Brodě a kontakty
 • Ubytovna Autocamp: Zahrady 1140, tel. 603 150 395
 • Penzion Evík: Zborská 353 (ul. Marie Majerové) : 777 947 457
 • Ubytovna Drahoš: Masarykova 403, tel.: 739 615 145
 • Ubytovna U Parku: Palackého 143, tel.:603 472 566
 • Ubytovna naproti nádraží ČD: Krále Jiřího 207, tel.: 777 122 697
 • TJ Slavoj – u tenisových kurtů: Sokolská 894, tel.: 734 496 643
Další ubytovny mimo Český Brod
 • Třebestovice: Dělnická ubytovna, tel.: 733 710 272
 • Nová Ves, ubytovna, tel.: 321 672 486
Poskytnutí sociálního poradenství

Městský úřad Český Brod, Arnošta z Pardubic 54
Sociální pracovnice paní Bc. A. Bendová, Tel.:313 036 102, 735 177 131
E-mail: bendova@seznam.cz

Ocitli jste se v těžké životní situaci?

Krizová pomoc
 • Modré dveře mimo jiné služby nabízí klientů krizovou pomoc lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby jí zvládli.

Adresa: Náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy
Tel: 321 678 743, 725 830 830
E-mail: modredvere@modredvere.cz
Web: modredvere@modredvere.cz

 •  Krizová pomoc- nemocnice Bohnice pomoc osobám, které zasáhla životní pohroma -ztráta blízké osoby, rozchod, ztráta zaměstnání, majetku. Ale také propukající psychické potíže- deprese, úzkosti atd.

Adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Tel: 284 016 111
Web: bohnice.cz

Těžká životní situace, problémy se ztrátou přístřeší
 • Občanská poradna RESPONDEO pomáhá osobám v těžkých životních situacích, osobám v dočasné krizi a osobám bez přístřeší.

Adresa: Tř. J. Švermy 141, Pečky 289 11
Tel: 775 561 846, 325 511 148
E-mail: info@opnymburk.cz
Web: opnymburk.cz

 Těžká životní situace, krize, ztráta,
 • Terapie Kolárka nabízí poradenství a terapie. Pomáchá se zvládání těžkých život situacích, krizí a ztrát. Dále se věnuje lidem se závislostí a poruchou příjmu potravy. Lidem s psychiatrickým onemocněním.

Na Pustině 1068, Kolín 280 02 
Tel: 773 650 348
Web: prostor-plus.cz

Stali jste se obětí trestného činu?

Oběti trestné činnosti: Domácí násilí
 • Intervenční centrum RESPONDEO poskytuje sociálně právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a koordinuje další spolupráci mezi navazujícími službami sociální i zdravotní záchranné sítě Středočeského kraje.

Adresa: nám. Přemyslovců 14, 288 02 Nymburk
Tel: 775 561 844
E-mail: info@opnymburk.cz 
Web: opnymburk.cz

 Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Probační a mediační služba poskytuje podporu a pomoc vše obětem trestných činů. Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestního činu. Poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení a náhrady škody. Zprostředkování účasti v programu mediace mezi obětí a pachatelem a další potřebné služby

Kontakt na probační a mediační službu 
Adresa: Politických vězňů 109, 280 02 Kolín II.
Tel: 734 362 965, 737 247 437
E-mail: ebenesova@pms.justice.cz, kfantova@pms.justice.cz

 • Centrum pro pomoc obětem

Adresa: nám. Přemyslovců 14, 288 02 Nymburk 
Tel: 325 511 148 
E-mail: info@pomocobetem.cz
Web: pomocobetem.cz

Máte problém se závislostí?

Alkoholová závislost
 • AT ambulance Kolín – Psychiatrická ambulance AT, Magdaléna, o.p.s.

Adresa: Smetanova 764, 280 00 Kolín
Tel.: 733 193 646

 •  Psychiatrická nemocnice Bohnice

Adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Tel: 284 016 111 
Web: bohnice.cz

Drogová závislost
 • Prostor plus, o.p.s. je organizace, která se věnuje osobám závislým na návykových látkách, osoby vedoucí rizikový život a osoby v krizi. Organizace poskytuje odborné poradenství, kontaktní centrum a terénní programy.

Adresa: Na Pustině 1068, Kolín 280 02 
Tel: 317 471 740
E-mail: info@prostor-plus.cz
Web: prostor-plus.cz

 • SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Adresa: Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
Tel: 284 822 872
Poradenská linka: 283 872 186
Web: sananim.cz

Důležité kontakty

Ve věcech dotazů týkajících se sociálního poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením je možné se obracet na odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod – Bc. Alena Bendová. Tel 313 036 102, 735 177 131, Email: bendova@cesbrod.cz.

Tísňové volání 112
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie ČR 158
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 321 756 111
Informace o telefonních číslech 1180   
Senior linka 800 157 157

 Krizové linky: 

www.odchazim.cz 

www.zachrany-kruh.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist