Zdravý Brod

MA21

Město Český Brod se registrovalo do evidence Místních agend 21

logo ceniaMěsto Český Brod se tak připojilo mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Strategickým plánováním v roce 2007 Český Brod nastoupil proces zkvalitňování správy věcí veřejných, zapojování veřejnosti a využívání poznatků o udržitelném rozvoji, které v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů.

Co si představit pod pojmem udržitelný rozvoj? Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). Potřeby přítomnosti jsou uspokojovány, aniž by byly oslabeny možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce. Vede k zodpovědnosti k jiným lidem a přírodě jako celku.

Na portálu DataPlán, což je informační systém Národní sítě Zdravých měst ČR pro řízení municipalit a regionů k udržitelnému rozvoji, se dozvíte jak naše město naplňuje projekt Zdravá města a MA21. Plněním jednotlivých kritérií si město Český Brod buduje své postavení na poli žadatelů o dotační programy.

Od roku 2009 jsme členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

Deklarace projektu Zdravé město Český Brod, kterou přijalo Zastupitelstvo města Český Brod ke stažení zde. Deklarace_PZMaMA21_CeskyBrod_2009.pdf

Plnění Strategického plánu a setkání s veřejností

V tomto roce plníme specifický cíl 5.2.2, zpracováváme Komunitní plán sociálních služeb. Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici zde

V dubnu 2008 v rámci první výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byl předložen projekt „Od strategie k akci pro udržitelný rozvoj města Český Brod“. Prostředky z tohoto grantu chtělo město využít pro vytvoření akčního plánu a tím i realizaci Strategického plánu s cílem udržet ho do dalších let. Výběrové řízení se protahovalo a v červenci 2008 nám bohužel nebyl grant přiznán.

Do konce tohoto roku máme možnost předložit nový projekt v rámci druhé otevřené výzvy Ministerstva ŽP. Doufejme, že druhý pokus bude úspěšnější a Strategický plán bude úspěšně realizován.

Více informací se můžete dozvědět v pondělí 15. prosince 2008 od 17.00 – 18.30 hodin v kazetovém sále v budově ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, kde se koná setkání Fóra pro rozvoj města, které vzešlo ze Strategického týmu. Pokud budete mít zájem, rádi se s Vámi setkáme. Svou účast prosím ohlaste buď telefonicky paní Veronice Svěcené 321 612 124 nebo e-mailem na svecena@cesbrod.cz  

Pozvánka - dokument ke stažení v pdf FM_pozvanka_081215.pdf 80 kB

Harmonogram procesu komunitního plánování sociálních služeb

Období Aktivity
Září 2008 Nastavení procesu plánování – organizační struktura plánu, pravidla informování veřejnosti, stanovení struktury dokumentu
Říjen 2008 Úvodní schůzka účastníků procesu
Říjen 2008 Příprava analytické části – statistická data o uživatelích
Listopad 2008 Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Listopad – prosinec 2008 Schůzky pracovních skupin – definování potřeb a síť služeb
Listopad/prosinec 2008 Průzkum potřeb uživatelů
Leden 2009 Finanční analýza
Leden 2009 Definování priorit
Leden 2009 Schválení analytické a strategické části plánu
Únor 2009 Vytvoření adresáře poskytovatelů sociálních služeb
Únor – březen 2009 Zpracování aktivit
Březen 2009 Zpracování plánu sociálních služeb
Duben 2009 Publikace a připomínkování dokumentu
Duben 2009 Zapracování připomínek
Květen 2009 Schválení dokumentu orgány Města Český Brod
Červen 2009 – červen 2011 Realizační fáze
Leden 2011 -  prosinec 2011 Revize a tvorba dalšího plánu sociálních služeb

Strategický plán města Český Brod do roku 2022 schválen !

panorámaZastupitelé města přijali na svém zasedání dne 12. 12. 2007 dokončený Strategický plán města Český Brod do roku 2022.  

Strategický plán vznikal za aktivní účasti občanů, podnikatelů, neziskových sdružení i odborníků, vedení města, pracovníků městského úřadu a dalších organizací. Své znalosti a čas věnovalo aktivně zpracování plánu více než 100 lidí a cca 750 občanů se do zpracování zapojilo formou vyplnění dotazníku, účasti na setkáních, soutěžích, anketách ad.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist