Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Učit se, učit se, učit se!

Učit se, učit se, učit se!

Dalo by se říct, že tato památná věta nás provází celým životem. Občas ji bereme vážně i na našem úřadě. Důkazem je realizace nového projektu Učíme se udržitelnému rozvoji. Žádost o finanční podporu na Státní fond životního prostředí ČR jsme podávali v únoru 2016 a aktivity spadající do jmenovaného projektu pořádáme takřka souběžně.

Den bez tabáku - 6.6.2016

Den bez tabáku - 6.6.2016

Do letošní kampaně Světový den bez tabáku se na jedničku zapojila místní Základní škola a Praktická škola. Dne 6. června 2016 pedagogové přichystali zážitkový den plný seznámení se s problematikou nebezpečí kouření tabáku a drog v různých podobách. Nosnou aktivitou byla výtvarná dílna vztahující se ke kampani, kdy žáci měli vytvořit plakát. Kromě odborných besed se děti formou hry mohly dozvědět spoustu nových informací nebo si rozšířit obzor s dalšími poznatky. Odpoledne na zahradě školy proběhly soutěže a výstava plakátů, které děti vyrobily. Nápaditá díla byla zveřejněna na plotě, kde si je kolemjdoucí s pozorností prohlíželi.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jednání pracovní skupiny k tvorbě nového komunitního plánu sociálních služeb se uskuteční ve v úterý 8. června 2016 od 15:00 hodin (předpokládaný konec v 16:30 hodin) v kanceláři MAS Region Pošembeří, budova Městského úřadu, náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, 1. patro. Zveme všechny členy i nově příchozí občany, které téma zajímá. Vaší účast prosím potvrďte na emailu: tumova@cesbrod.cz nebo na tel. č.: 730 870 953.

Program setkání

  • diskuse nad návrhy nových opatření a doplnění dalších opatření do připravovaného KPSS
  • doplnění SWOT analýzy
03.06.2016 Aktuality

Exkurze v lese - kampaň Evropský týden udržitelného rozvoje

Exkurze v lese - kampaň Evropský týden udržitelného rozvoje

Zveme Vás na exkurzi do městských lesů, která se koná ve čtvrtek 16. června 2016 v 18:00 hodin. Sraz na hájovně ve Vrátkově. Program: procházka  s výkladem po lese, bilance hospodaření organizace představení nového projektu ekostřediska v hájovně, ukázka DRAVCŮ. Exkurze proběhne v rámci projektu Učíme se udržitelnému rozvoji a kampaně  Evropský týden udržitelného rozvoje. 

01.06.2016 Aktuality

První pomoc u dětí - kurz

První pomoc u dětí - kurz

Zveme vás na kurz prví pomoci se zaměřením na děti, který se koná ve čtvrtek 9. června 2016 od 16:00 do 18:00 hodin v místní sokolovně, sál č. 3 - vchod z Kollárovy ulice. Pod vedením dlouholetého záchranáře Středočeské záchranné služby se naučíme jak být užiteční a jak pomoci v krizových situacích. Kurz je určen všem rodičům, pedagogům a pracovníkům, kteří pracují s dětmi. Vstupné dobrovolné. 

01.06.2016 Aktuality

Město v pohybu rozhýbalo všechny generace

Město v pohybu rozhýbalo všechny generace

V polovině května proběhl druhý ročník úspěšné kampaně Město v pohybu uspořádané na podporu sportu a zdravého životního stylu. Různorodé sportovní aktivity probíhaly po celý týden napříč školami, místními sportovními organizacemi i věkovými kategoriemi. Nechyběly ani otevřené tréninky ve sportovních klubech, které měly přilákat nové zájemce.  

 

Fórum zdravého města - 23.5.2016

Fórum zdravého města - 23.5.2016

Včera v podvečerních hodinách proběhlo v kazetovém sále Domova seniorů ANNA za účasti zástupců vedení města, vedoucích odborů a veřejnosti Fórum zdravého města Český Brod. Z pracovního setkání vzešlo TOP 10 problémových oblastí, které v nejbližších dnech zapracujeme ve veřejné anketě na webu města. Výstupy z Fóra a ankety budou po té vyhodnoceny a poslouží jako podklad Akčního plánu města Český Brod pro další období. Děkujeme vedení Domova za poskytnuté zázemí a všem, kteří si na Fórum udělali čas. Zápis zde. Zapis_forum_2016.pdf

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 21.5.2016

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 21.5.2016

V sobotu 21.5.2016 proběhlo za účasti vedení města, zástupců odboru rozvoje, místní organizace Českého svazu rybářů a projektanta Ing. Němečka setkání s místními lidmi ze Štolmíře nad projektem ODBAHNĚNÍ A REVITALIZACE NÁVESNÍHO RYBNÍKU ŠTOLMÍŘ. Schůzka byla pracovní, ale panovala přátelská atmosféra. Dokladem jsou ilustrační fotografie. Děkujeme M´am´aloca o.p.s. za poskytnuté zázemí pro prezentaci projektu a všem účastníkům, kteří si v sobotu udělali čas.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist