Český BrodOficiální stránky města

Odbory

Zhodnocení vybavení Liblic kompostéry a pořízení štěpkovače

štěpkovačVyhodnocení Pilotního  projektu  „Snížení objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě Český Brod“

Vybavením domácností kompostéry v Liblicích došlo ke snížení objemu směsného komunálního odpadu, při kontrolách svozových nádob se biologicky rozložitelný odpad vyskytoval jen ojediněle.   Rovněž tak došlo ke snížení  objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu (zejména odpadů z údržby zeleně z veřejných prostranství a zahrad občanů) v ostatních částech města Český Brod.

Díky pořízení štěpkovače bylo zpracováno a následně využito k parkovým úpravám  v roce 2006  12 t  a v roce 2007 37 t  biologicky rozložitelného odpadu.  

kompletní zpráva ke stažení kompostery.doc 1307 kB

Poskytování územně analytických podkladů

„K poskytování územně analytických podkladů ve smyslu zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky čís. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech… je dle obsahu textu § 32, zákona čís. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je určena „Odborná organizace státní památkové péče“, kterou je v daném konkrétním případě „Národní památkový ústav – ústřední pracoviště“ (trvale se sídlem : Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P.O.Box 84).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v přenesené působnosti vykonává státní památkovou péči není dle obsahu textu památkového zákona institucí která by měla za úkol zpracovávat výše uvedené odborné podklady.

Na dokreslení stavu, který s poskytování územně analytických podkladů souvisí, je veřejnosti dostupný text dopisu od Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště, ze dne 17. září 2007. NP-zem_analyt_podklady-dopis_11-07.pdf

19.12.2007 Památková péče

Odkazy na informace o možných dotacích v památkové péči

Dotační programy v památkové péči naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/kultura-a-kulturni-dedictvi/dotace-v-pamatkove-peci

Další odkazy kde hledat informace o možných dotacích na kulturní památky naleznete na adresách :

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1625

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1545

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

Dotační programy v oblasti rozvoje venkova naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova

19.09.2007 Památková péče

Třídění odpadů v Českém Brodě

Nakládání s komunálním odpadem je neustále v popředí pozornosti, Česká republika patří při hodnocení ekologického chování občanů na jedno z předních míst v Evropě, příslušné instituce neustále vyvíjejí aktivity k dosažení ještě lepších výsledků. Ani zaměstnancům Městského úřadu není lhostejné, jakým způsobem se lidé ve městě chovají k odpadu, proto přicházíme s několika zásadními informacemi.

plán odpadového hospodářství POH.pdf 1180 kB

přílohy: číslo 1 POH priloha 1.pdf číslo 2 POH priloha 2.pdf číslo 3 POH priloha 3.pdf číslo 4 POH priloha 4.pdf

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist