Český BrodOficiální stránky města

Projekty města

Projekt "Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod"

ESF

 

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě číslo 53 - „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy". 

Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod
Zkrácený název projektu: Efektivní úřad Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00082
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 183 710,00 Kč
Poskytnutá dotace: 6 106 153,50 Kč
Doba trvání projektu: 1.7.2010 - 31.5.2013

 

Projekt "Přívětivý Český Brod"

Ministerstvo Životního prostředí

 

 

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Stručný popis projektu:

V Českém Brodě již začaly fungovat principy a metody Místní Agendy 21. Byla uspořádána řada pracovních otevřených jednání k důležitým otázkám, osvětových kampaní, proběhlo fórum města a celkově město žije velmibohatým společenským a kulturním životem. Tradiční akce jsou pořádány komunitně, přerostly rámec města a dostaly se do povědomí široké veřejnosti. Vedení města se rozhodlo připravit projekt, který podpoří další rozvoj myšlenek MA21. Projekt chce vytvořit širokou komunikační platformu ve městě a nastavit systém spolupráce s cílovými skupinami v oblasti udržitelného rozvoje. Díky projektu získá město kvalitní vybavení a zázemí pro akce konané pod širým nebem. Projekt má 2 základní orientace. První na zlepšení životního prostředí ve městě (nové výsadby, vyčištěn břehů Šembery, naučná stezka + mobiliář). Druhá, na co nejužší zapojení cílových skupin, především dětí a mládeže a seniorů (celoroční hra „Po stopách malých Indiánů", „Noc v lese", místo setkávání ad.). Zapojení partnerů - účast v řídícím výboru, garance akcí. Projekt je otevřený pro veřejný, neziskový, podnikatelský sektor, je v souladu sdokumenty UR. Tým je dobře sestavený a zainteresovaný. Harmonogram má dostatečné rezervy. Inovace - celoměstská platforma pro komunikaci, nové formy zapojení občanů, aktivní a zodpovědná účast CS na aktivitách projektu, zapojení rizikové skupiny do akce „Světový den bez tabáku", zásadní podíl veřejnosti na řešení konkrétních záměrů (NS, místo setkávání). Díky vybavenosti možnost pořádat venkovní akce ve městě. Dle provedené analýzy neexistuje vážnější riziko projektu. Rozpočet projektu je sestaven velmi uvážlivě. Aktivity vykazují dlouhodobou udržitelnost a potenciál pro nové záměry. Postup v MA21 do kategorie C.

Návrh silničního obchvatu v Českém Brodě

Nákres možnosti silničního obchvatu v Českém Brodě vypracovaný Bc. Markem Binkem v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu města Český Brod.
Smyslem tohoto dokumentu není navrhnout to jediné správné řešení, nýbrž vyvolat odbornou diskusi s cílem nalezení toho nejlepšího invariantního řešení, které bude moci být následně zapracováno do nového územního plánu.

2010-5.pdf

Studie parku "Na Škvárovně"

Situace

Průvodní zpráva   pruvodni zprava - studie.pdf 455 kB

Popis variant k veřejnému projednávání popis variant.pdf 95 kB

Zpráva z veřejných projednávání zprava z verejnych setkani.pdf 86 kB

Varianta I. víceúčelová var. I. viceucelova.pdf 82 kB

Varianta II. klidová var. II. klidova.pdf 85 kB

Seznam navržených rostlin seznam navrzenych rostlin.pdf 86 kB

Osazovací plán osazovaci studie.pdf 51 kB

Výkres kácení Vykreskaceni.pdf 82 kB

Detail kolem sezení detail kolem sezeni.pdf 35 kB

03.05.2010 Návrhy a studie
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist