Město Český Brod

PROGRAM

2. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 3.12.2014

v obřadní síni českobrodské radnice

1.
Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2014
Mgr. Pavel Janík
Bc. Jakub Nekolný
2.
Schválení Pravidel rozpočtového provizoria na 2015
Mgr. Pavel Janík
Bc. Jakub Nekolný
3.
Schválení dodatku smlouvy o zvýšení povoleného debetu na účtu KB
Mgr. Pavel Janík
Bc. Jakub Nekolný
5.
Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na 2015
Mgr. Pavel Janík
Bc. Jakub Nekolný
6.
Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na území Českého Brodu pro rok 2015
Bc. Jakub Nekolný
Mgr. Pavel Janík
8.
Petice - požadavek k úpravě cesty - ulice Na Bělidle, Český Brod
Mgr. Hana Dočkalová
Mgr. Pavel Janík
Bc. Jakub Nekolný
9.
Volba předsedy finančního výboru
Bc. Jakub Nekolný
10.
Obnovení Věstníku samosprávy v Českobrodském zpravodaji
Ing. Jaroslav Petrásek
11.
Pověření kontrolního výboru kontrolní činností
JUDr. Vojtěch Pavel Traurig Ph.D.
12.
Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí
Ing. Aleš Kašpar
Bc. Jakub Nekolný
13.
Přestěhování Městské policie Český Brod do vhodných prostor
Mgr. Jiří Havlíček
14.
Zrušení zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282
Bc. Metoděj Málek
15.
Finanční prostředky NNO z Fondu podpory sportu, kultury a volného času, Programu 3,Podpora investičních akcí NNO
Bc. Jakub Nekolný