Město Český Brod

PROGRAM

1. ustavující zasedání zastupitelstva města, konané dne 5.11.2014

v sále českobrodského kina Svět

1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města (dle § 95 odst. 1 zákona o obcích)
Bc. Jakub Nekolný
2.
Schválení programu jednání
Bc. Jakub Nekolný
3.
Určení způsobu volby starosty, místostarosty (ů), rady města a iniciativních a kontrolních orgánů zastupitelstva města
Bc. Jakub Nekolný
4.
Volba návrhové komise
Bc. Jakub Nekolný
5.
Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
Bc. Jakub Nekolný
6.
Schválení volebního řádu
Bc. Jakub Nekolný
7.
Volba volební komise
Bc. Jakub Nekolný
8.
Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění
Bc. Jakub Nekolný
9.
Volba starosty města
Bc. Jakub Nekolný
10.
Volba místostarosty či místostarostů města
Bc. Jakub Nekolný
11.
Určení počtu členů rady města
Bc. Jakub Nekolný
12.
Volba členů rady města
Bc. Jakub Nekolný
13.
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Bc. Jakub Nekolný
14.
Volba předsedy finančního výboru
Bc. Jakub Nekolný
15.
Volba předsedy kontrolního výboru
Bc. Jakub Nekolný
16.
Volba členů finančního výboru
Bc. Jakub Nekolný
17.
Volba členů kontrolního výboru
Bc. Jakub Nekolný