Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Zvýšený obsah dusičnanů v pitné vodě

zdroj: www.vodarenstvi.czdodávané v části města Český Brod a v Liblicích – společné vyjádření města Český Brod a provozovatele vodovodu 1.SčV, a.s.

Vážení občané,

vzhledem k narůstajícím dotazům týkajících se kvality pitné vody dodávané z veřejného vodovodu v Českém Brodě a její ceny, v souvislosti s udělením mírnějšího limitu pro obsah dusičnanů, si Vám k celé problematice dovolujeme sdělit podrobnější informace.

Nejprve zásadní a nejdůležitější informace: Voda dodávaná z vodovodu ve městě Český Brod je i nadále pro většinu zásobované populace pitná bez jakýchkoliv omezení. To potvrdilo i hodnocení zdravotních rizik používání vody vypracované Státním zdravotním ústavem.

Z hlediska předběžné opatrnosti je vhodné omezit pouze její přímé použití k pití a vaření pro kojence. Pro těhotné ženy a děti od 1 do 6 let věku je vhodné zhruba dvě třetiny spotřeby pitné vody na pití nahradit vodou z jiného zdroje např. vodou balenou. Na všechny ostatní účely použití (např. péči o tělo, mytí nádobí aj.) lze ale i pro tyto skupiny pitnou vodu z vodovodu používat bez jakýchkoliv rizik a omezení.

Celkový objem vody, jež by měl být nahrazen jiným zdrojem je tak pro většinu odběratelů malý.

Stávající komplikace v žádném případě nebyly způsobeny provozovatelem vodovodu. Příčinou vzniklé situace je kolísavý obsah dusičnanů v prameništi Štolmíř, které je jedním ze dvou nenahraditelných zdrojů pitné vody pro město Český Brod. Je to důsledek zemědělské výroby a dlouhodobé aplikace dusíkatých hnojiv do půdy v okolí vodních zdrojů. Dlouhodobě obsah těchto látek ve vodním zdroji kolísá v rozmezí 45-65 mg/l a jejich průměrný roční obsah v dodávané vodě nepřekračoval povolenou hranici 50 mg/l.  V loňském roce bylo ale u vodního zdroje zaznamenáno výraznější kolísání a častější výskyt zvýšených koncentrací dusičnanů nad předepsaný limit. (Průměrná koncentrace obsahu dusičnanů za rok 2011 činila 56 mg/l a povolený limit tak překročila jen nepatrně.). Protože je voda z uvedeného vodního zdroje do vodovodní sítě dodávána bez úpravy, nemá provozovatel při stávajícím technickém stavu majetku, prakticky žádnou možnost jak, zvýšeným obsahům dusičnanů v dodávané vodě bezprostředně zabránit. Vzhledem k tomu, že další vývoj koncentrací dusičnanů není možné předpokládat, požádala provozovatelská společnost v souladu s ustanovením Zákona č, 258/2001 Sb., o udělení mírnějšího hygienického limitu v  hodnotě do 70 mg/l na časově omezené období tak, aby bylo možné vodu používat jako pitnou do doby realizace připravovaných nápravných opatření. O udělení mírnějšího limitu jste byli informováni samostatným dopisem.

Skutečný obsah dusičnanů v dodávané vodě je v současné době poměrně příznivý a dle posledních lednových rozborů se pohybuje v úrovni 50-55 mg/l, tedy jen mírně nad hranicí běžného limitu. Rizika používání pitné vody jsou tak minimální.

Město Český Brod se, jako vlastník vodovodu, snaží situaci řešit od samotného počátku, kdy bylo kolísání obsahu dusičnanů ve vodním zdroji pozorováno a to nejen z pohledu vyřešení problematického obsahu dusičnanů, ale také z pohledu celkové omezené kapacity stávajících vodních zdrojů. Proto bylo již v minulosti rozhodnuto o přivedení kvalitní pitné vody z obce Kounice. V současné době je již k tomuto opatření zpracována projektová dokumentace, probíhá výběr zhotovitele a je již připraveno financování stavby. Předpokládáme, že se podaří stavbu dokončit již v červnu nebo v červenci 2012. Následně obsah dusičnanů v dodávané pitné vodě opět klesne na vyhovující úroveň a vodu bude opět možné používat bez jakýchkoliv omezení pro všechny odběratele.

Překlenovací období bude tedy velice krátké cca jen 6 měsíců, reálná zdravotní rizika budou proto i pro uvedené rizikové skupiny výrazně nižší než jaká jsou předpokládána ve zpracovaném hodnocení zdravotních rizik zpracovaném pro období 3 let.

Nyní ještě několik poznámek k ceně pitné vody. Náklady na výrobu pitné vody jsou dány zejména cenou za odběr vody, cenou za elektřinu, náklady na použité chemikálie, laboratorní kontrolu vody a nezbytnou obsluhu a opravy vodohospodářských zařízení. Tyto náklady jsou prakticky stejné, ať je na konci procesu, resp. v tomto případě na jeho začátku voda kvalitní či nekvalitní. Proto je, i při zhoršené kvalitě vody ve vodním zdroji, nemůžeme nijak ovlivnit a  cena vody zůstává stejná jako v případě dodávky vody kvalitní. Respektive v případě, že bychom měli vodu za současného stavu z vodního zdroje vyrábět kvalitní pitnou, byla by (díky potřebě doplnění dalších zařízení  a nákladům na jejich provoz) její cena ještě vyšší. Díky udělenému mírnějšímu limitu je voda pro většinu zásobované populace i nadále bez jakýchkoliv omezení a rizik použitelná jako pitná. V případě rizikových skupin odběratelů nelze vodu použít jen na přímou spotřebu (tj. pití a přípravu kojenecké stravy) a to ještě jen z jedné poloviny. Objem vody, který je třeba nahradit se tak pohybuje okolo 0,75 l/os a den, což je z hlediska celkového objemu spotřebovávané vody zcela zanedbatelné. Navíc vodu pro tyto účely odběratel z vodovodní sítě v tomto případě de facto neodebere. Výše uvedené okolnosti tak neumožňují provozovateli poskytovat odběratelům slevu za odebranou pitnou vodu.

Věříme, že uvedené informace Vám pomohou zorientovat se ve složité situaci, která v zásobování našeho města pitnou vodou nastala. Vedení města i společnosti 1.SčV,a.s. se snaží ze všech sil problémy s pitnou vodou pro občany Českého Brodu vyřešit a situace by neměla trvat déle než do července tohoto roku.

Děkujeme za pochopení a prosíme o Vaši trpělivost.

Bc Jakub Nekolný - starosta města Český Brod

Ing. Ivan Eis - generální a finanční ředitel 1. SčV, a.s. 

Kvalita vody           

05.03.12 Z města

Komentáře:

 1. [1] Michal Tvrzník mailupc.ksb.cz

  Promiňte, ale pokud bych u nás v práci klientům oznámil, že naše dodávky jsou ve zhoršené kvalitě, ale platit budou stejně, tak mě pošlou ho háje. Mimochodem - totéž platí i pro svoz popelnic jednou za 14 dní. Těším se na léto.

  08.03.12, 12:35:27
 2. [2] Anonymní ho246.net.msc-net.cz

  Tento článek je více jak rok starý. Už je voda vedena z Kounic? Jaký je aktuální stav?

  26.05.13, 12:46:18
 3. [3] Nekolný Jakub, Bc. a.mx.cesbrod.cz

  Ano, voda z Kounic je již přivedena. Dodávaná voda ve vodovodní síti města splňuje všechny limity.

  27.05.13, 10:45:30
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist