Zdravý Brod
Město Český Brod

Zdravotnictví

Zrušení bohoslužeb a veřejných akcí v českobrodské farnosti

Všechny farníky žádám, aby vnímali vážnost situace. Nemusíme mít strach, ale zároveň buďme odpovědní, ohleduplní a prozíraví. Prožíváme postní dobu a toto pro nás může být také velkou příležitostí. Zastavit se, postit se od tolika věci, na které jsem byli zvyklí – sami zvažujme, jestli musíme někam jet… Rovněž můžeme projevovat základní aspekt almužny – lásku k bližním. A to tím způsobem, že budeme k druhým ohleduplní. Že nebudeme řešit jen své zdraví, ale budeme jednat způsobem, ve kterém mi jde předeším o zdraví toho, se kterým se setkávám (abych ho případně nenakazil). Rovněž že se budeme zajímat o to, zda druhý má vše potřebné – nakoupíme mu, zavoláme, apod…
R. D. Martin Sklenář, farář Římskokatolické farnosti Český Brod

V jisté míře přicházíme o volný přístup k tomu, co je pro nás nejcennější – ke slavení eucharistie. Je to pro nás tedy také příležitost k tomu, abychom uvažovali o našem vztahu k eucharisti a jejímu slavení – jak si jí vážíme…

Já budu nadále každý den sloužit mši sv. Pokud by se chtěl někdo účastnit, je třeba se dopředu přihlásit u místního duchovního správce (mailem: sklenarmartin@seznam.cz, nebo smskou 728 38 48 33). Počet účastníků budeme držet kolem 10, abychom se rozprostřeli po celém kostele. Vstup bude přes sakristii.Vybízím, aby se bohoslužeb neúčastnili lidé staři, nemocní, lidé, kteří mají také jiné další zdravotní problémy (tedy „rizikové“ skupiny obyvatelstva). Rovněž vybízím, aby se bohoslužeb neúčastnili lidé, kteří cítí příznaky nemoci, případně s někým nemocným byli v kontaktu.

Budu se snažit kostel alespoň někdy otevírat k modlitbě (pokud by se chtěl někdo zapojit do hlídání kostela, může se obrátit na mě). Pokud budu v kostele, budu k dispozici ke slavení svátosti smíření. Prosím, sledujte aktuální informace na tomto místě.Kostel bude otevřen v pátek 13. března od 16 do 18h.
V sobotu 14. března od 9 do 17h
V neděli 15. března od 9 do 17h (během dne mohou přicházet rodiny a já jim v případě žádosti podám svaté přijímání).

Co se týká udílení svátostí v jiných okamžicích. Prosím všechny, kdo by chtěli přijmout svátost nemocných, aby se mi ohlásili a já jim udělím svátost nemocných osobně (buďto v kostele, nebo v domácnosti dotyčeného). Ke slavení svátosti smíření jsem k dispozici po předchozí domluvě (buďto na faře, nebo v domácnosti dotyčného).
 
Třebaže se nemůžeme společně scházet ke společnému slavení, je možné, abychom rodinné společenství věřících vytvářeli alespoň duchovně (viz vyjádření ČBK). Proto zvu všechny věřící, aby se spojovali ve společné modlitbě. Tento „modlitební most“ můžeme vytvářet ve 20.00 společnou modlitbou růžence, nebo korunky Božího milosrdenství. Všechny také zvu k tomu, aby si denně četli úryvek z Písma svatého pro daný liturgický den. Případné zamyšlení je pro jednotlivé dny možné nalézt na mých osobních webových stránkách – www.masklen.webnode.cz.
 

V případě, že kdokoli bude potřebovat pomoc (třeba i s nákupem jídla), nechť se nebojí na mě obrátit.

R. D. Martin Sklenář
farář Římskokatolické farnosti Český Brod
+420 728 38 48 33
www.masklen.webnode.cz
www.farnostbrod.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist