Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Zpráva o situaci v nemocnici

Od 1. dubna provozuje nemocnici nová společnost s názvem Nemocnice Český Brod. Na včerejším jednání zastupitelstva města se velmi obšírně projednávala informace o situaci v nemocnici. Zprávu tedy zveřejňujeme i na tomto místě. 

Rada města svým usnesením č. 95/2015 ze dne 11. 3. 2015 souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Český Brod a Nemocnicí Český Brod s.r.o. se sídlem Kartouzská 6/204, Praha 5 na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice na dobu určitou 10 let od 1. 5. 2015.  

Rada města svým usnesením č. 97/2015 ze dne 30. 3. 2015 souhlasila s převodem nájemní smlouvy ev. Č. 16/2007OSM ze společnosti Českobrodská nemocnice s.r.o. IČO 28529421 na společnost Nemocnice Český Brod s.r.o. IČO 27161838 za stejných podmínek na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015.

Od dnešního dne, tedy 1. dubna, nově provozuje českobrodskou nemocnici společnost Nemocnice Český Brod s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Během měsíce března proběhlo několik důležitých jednání, která umožnila bezproblémový převod jednotlivých činností, personálu i movitých věcí.  Koordinační schůzka na krajském úřadě pod patronací hejtmana pana Petery objasnila potřebné kroky jednotlivých zúčastněných institucí (krajský úřad, VZP a město) i obou provozovatelů a hlavně upozornila na kritická místa celého procesu.

Velice důležité bylo jednání zástupců obou společností, na kterém projednali jednotlivé požadavky a dospěli k dohodě. Předmětem dohody bylo i převzetí provozu o měsíc dříve, tedy ke konci prvního čtvrtletí hlavně kvůli různým výkazům. Obě společnosti podepsaly mezi sebou celkem sedm smluv, ve kterých jsou upraveny vztahy k zaměstnancům, movitému majetku, zdravotním pojišťovnám, dodavatelům, finančním a jiným závazkům. Předmětem dohody je i ukončení všech vzájemných právních sporů. Město již není v soudním sporu, neboť všechny pohledávky prodalo právě společnost Nemocnice Český Brod. Převodem nájemní smlouvy pominul i důvod k žalobě na neplatnost nájemní smlouvy od společnosti Českobrodská nemocnice, s.r.o. 

Na krajský úřad byly doručeny všechny potřebné doklady včetně rozhodnutí rady města o souhlasu s návrhem nové nájemní smlouvy, což novému provozovateli umožnilo obdržet potřebné licence na provozování zdravotní péče. Ještě je nutné podstoupit výběrové řízení na provozování lůžkové části, o což již bylo Ministerstvo zdravotnictví České republiky požádáno. Dle našich informací bude vypsáno v dohledné době. Všechny tyto náležitosti jsou podmínkou podpisu smluv se zdravotními pojišťovnami, který očekáváme nejpozději na přelomu května a června. Zdravotní péče bude do té doby hrazena zálohově. Po podpisu smlouvy mezi novým provozovatelem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou bude částka ve výši přibližně 13,5 mil. Kč převedena na účet města. Její výplata je zaručena směnkou, která by se v případě nedodržení termínu platby okamžitě uplatnila. Ale dle sdělení jednatele Nemocnice Český Brod jsou peníze již připraveny k převodu. Očekáváme, že se tak stane nejpozději do konce června letošního roku.

Tyto peníze budou použity zpět na investice do areálu nemocnice a o jejich uvolnění na konkrétní projekty rozhodne zastupitelstvo města. Město bude hradit pouze práce, které jsou pevně spojené s budovou a jsou povinností vlastníka. Prvotní představu již máme a rozpracujeme plán investic a oprav tak, abychom s nimi mohli v dohledné době (patrně do konce září) seznámit zastupitele. Předpokládáme například výměnu vodovodních a elektro instalací, rekonstrukci výtahů, výměnu oken, zateplení, okapy, ale třeba i úpravu zahrady, výměny laviček, zřízení odpočinkových zón a podobně.

V současné době probíhá výměna oken, zateplení střechy a obvodového zdiva na budově bývalé gynekologie. Akce je podpořena z prostředků Evropské unie, konkrétně Operačního programu životní prostředí. Bohužel však poskytovatel stanovil, že se jedná o veřejnou podporu a město musí čerpat v tzv. systému De minimis. De minimis Vám umožňuje čerpat maximálně 200 tisíc Euro v průběhu tří let. V tomto případě se však jedná o tzv. veřejnou službu a limit se zvyšuje na 500 tisíc Eur. Zmiňuji to, protože město v tomto režimu zateplovalo i kino a bude mít tento limit vyčerpán. Tím jej nemůže další tři roky využít. Předpokládáme, že i nový OPŽP bude takto nastaven, a proto na zateplování a výměny oken budeme muset použít jen vlastní zdroje (z nájmů v nemocnici) nebo jiných dotačních titulů (např. nový Integrovaný regionální program nebo některý připravovaný program Regionu Pošembeří). Ale možnosti jejich využití jsou velmi nejisté, přesné podmínky budeme znát patrně až v druhé polovině letošního roku.

Jakub Nekolný

02.04.15 Z města

Komentáře:

  1. [1] beruška cbrod.bmb-green.cz

    Ráda bych se zeptala, proč se mění i střecha na bývalé porodnici.Vždyť ta měděná, co tam byla, se dělala ,dalo by se říci, před nedávnem.

    19.04.15, 18:50:42
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist