Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Železniční uzel Český Brod

Ve středu 14. května 2014 od 18.30 hod. se konalo veřejné projednání akce prodloužení podchodu ČD v železniční stanici Český Brod a dalších akcí připravovaných v okolí nádraží v Českém Brodě.

Projednávání zahájil starosta Bc. Jakub Nekolný, uvítal přítomné a po představení předal slovo zástupci zhotovitele firmy OHL ŽS, a.s., který informoval přítomné o etapizaci a časovém horizontu celé realizace. Následně se rozvinula diskuze. Zúčastněné zajímalo např., proč se zkracuje nástupiště, jak bude řešen provoz výtahu, jak velké budou výtahy, atd.

„Rozměry navržených výtahů odpovídají požadavkům na přepravu tělesně postižených, kol a cestujících s kočárky,“ potvrdil Petr Kostkan z odboru rozvoje, MěÚ Český Brod.

V další části setkání byli přítomní informováni o přípravě realizace parkoviště P+R v ul. Klučovská a projektových přípravách stavebních úprav v ul. Klučovská. Nechyběly ani informace o rozsahu akce, dispozičním řešení a celkových nákladech realizace.

„Jelikož Parkoviště P+R získalo stavební povolení již před pěti lety, je nyní v našem zájmu upřesnit některé specifikace v projektu,“ uvedl Petr Kostkan a dodal, „na žádost občanů se do dokumentace nyní zapracovává pás vegetace oddělující parkoviště od ul. Klučovská a opatření ke snížení rychlosti v okolí přechodů.“

V rámci stavebních úprav v ul. Klučovská by mělo dojít k výstavbě dvou přechodů, u východu z podchodu ČD a u parkoviště P+R, dále k bezbariérovému napojení přechodů na ul. Slovenskou a na přilehlé chodníky v ul. Klučovská. Projekt zahrnuje i výstavbu nového chodníku od křižovatky s ul. Zborovská po východ z podchodu ČD a na druhé straně ulice od schodiště u parku po stávající chodník v ul. Klučovská.

Tisková zpráva.pdf TZ_zel_uzel.pdf

21.05.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist