Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Záchrana městských hradeb

Dochované úseky městských hradeb pocházejí z let 1445 - 1487. Na jejich stavbu byl použit místní permský pískovec z lomu za místním pivovarem. Tento typ horniny patří k nejméně stabilním horninám a je charakteristický svou jemnozrnností a vysokým podílem železa. Snaha o konzervování hradebního opevnění proběhla již za první republiky, bohužel se však projevila jako negativní.

Pro svou historickou a kulturní hodnotu byly hradby vyhlášeny v roce 1958 za nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Úsilí o záchranu pokračovalo v 90. letech 20. století, kdy proběhl konzervační zásah. Byly zajištěny uvolněné úseky zdiva a provedena částečná chemická konsolidace. Realizovaný zásah však pouze pozastavil rozpad zdiva. Následoval další pokus, firma KURS provedla „zadrnování“ koruny hradeb. Tato činnost se v budoucnu projevila jako značně nekvalitní.

Od roku 2009 až do současnosti probíhala pravidelná jednání mezi stavebním úřadem Český Brod, zástupci Národního památkového ústavu Praha (NPÚ), restaurátory, archeology a projektanty. Výsledkem byl v roce 2009 návrh na konzervaci a sanaci středověkého opevnění od restaurátora Jana Mjartana. Práce zahrnovaly odstranění vegetace z koruny hradeb, chemické zpevnění původního pískovce, vysušení, odvodnění a přiložení mopové folie k vnější i vnitřní straně opevnění. Tento způsob byl ale z hlediska NPÚ Praha nepřijatelný. Argumentem bylo, že by se vysušením paty zdiva rozpad hradeb ještě urychlil.

O tři roky později navrhla firma MURUS další řešení: dozdít korunu hradeb z plných cihel, zhotovit dřevěnou stříšku s pálenými bobrovkami. Ani tento návrh však nebyl schválen. Následovala další jednání, jejichž cílem bylo stanovit co nejšetrnější postup záchrany hradeb.

„V současné době máme v ruce zpracovanou projektovou dokumentaci na revitalizaci hradeb od akad. soch. Martina Pokorného,“ uvedla Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje a dodala, „restaurátorské práce budou probíhat ve dvou etapách, I. etapa a její přípravné práce budou zahájeny v nejbližší době.“

Práce budou zahrnovat mechanické očištění koruny zdiva, odstranění vegetace a nánosů hlíny, očištění kamene a spár zdiva, následné zpevnění, přeosazení uvolněných kamenů a na závěr zadrnování koruny vhodnými suchomilnými rostlinami.

I. etapa by měla být dokončena ještě v září tohoto roku, za částku 700 tis. Kč bez DPH, z toho 350 tis. Kč pokryje dotace Ministerstva kultury ČR a zbytek uhradí město. II. etapa bude dokončena až v září 2015, za částku 678 tis. Kč bez DPH.

„I v roce 2015 počítáme s tím, že část peněz pokryje dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR,“ dodala paní Dočkalová.

25.04.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist