Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Výzva ke spolupráci na zpracování povodňového plánu

Vážení spoluobčané, 

zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, či škody na majetku jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi zabývat systémově. Vedení města si s ohledem na obecně známé ničivé účinky povodní posledních 20 let toto plně uvědomuje, a proto činí řadu preventivních opatření. 

Ohrožení zejména v případě velké přívalové srážky může nastat i u nás ve městě.  Mohou být zasaženy nejen objekty u vodních toků, ale i nemovitosti pod svahy, a to i tam, kde vodní tok není.

V současné době probíhá zpracování digitálního povodňového plánu města, jehož pořízení nám ukládá vodní zákon. Plán bude koncipován tak, aby byl propojen s nadřazenými povodňovými plány Obce s rozšířenou působností Český Brod a Středočeského kraje

 V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení v našem území.  Analýzou a následným ověřením dat došlo k výběru nemovitostí potenciálně ohrožených zatopením.

Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako ohrožené, obdrží v nejbližší době oficiální dopis s výzvou k vyplnění formuláře. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro přípravu sil a prostředků potřebných pro řešení povodňového ohrožení či škod.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Prosíme, aby vyplněný formulář zaslali i vlastníci nemovitostí, kteří si myslí, že u nichž hrozí zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi z polí a luk, nebo nemovitostí ohrožených zpětným vzdutím do kanalizace. (Formuláře ke stažení zde PPVN_formular.docx.)

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad do 6. 4. 2018.

Děkuji 

Bc. Jakub Nekolný
starosta Města Český Brod

26.03.18 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist