Portál sociálních služeb

Komunitní plánování

Výstupy projektu za rok 2019

Setkávání pracovních skupin – v roce 2019 se uskutečnily 3 schůzky pracovních skupin a 1 společné setkání všech pracovních skupin

Vydání katalogu sociálních a návazných služeb – v květnu 2019 byl vydán v tištěné podobě Katalog sociálních a návazných služeb pro území ORP Český Brod

Vydání 2 letáků s přehledem sociálních služeb – první leták s přehledem sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý leták obsahuje přehled sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s duševním onemocněním

Uspořádání veletrhu sociálních služeb – dne 17.5.2019 se uskutečnila na náměstí Arnošta z Pardubic přehlídka poskytovatelů sociálních služeb včetně doprovodného programu

Dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb -  od května do září 2019 proběhlo tazatelské dotazníkové šetření v celém území ORP zaměřené na potřeby v sociální oblasti, spokojenost s užívanými sociálními službami a informovanost o sociálních službách

Vytvoření webového portálu sociálních služeb – ke konci 2019 byl vytvořen nový podweb webu města s přehledem sociálních služeb

Zpracování dokumentů Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist