Portál sociálních služeb

Komunitní plánování

Výstupy projektu za rok 2018

Komunitní plánování na Českobrodsku – ohlédnutím za rokem 2018

Město Český Brod realizuje od začátku roku 2018 projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod financovaný z EU prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost. Město komunitně plánuje od roku 2008, doposud byly veškeré činnosti hrazeny z rozpočtu města. Díky podpoře z EU je možné tyto aktivity rozšířit, získat nové analýzy či vytvořit nové výstupy například vydat nový katalog sociálních a návazných služeb a zřídit webový portál sociálních služeb.  

Záměrem tohoto projektu je rozšířit proces komunitního plánování sociálních služeb na celé území obce s rozšířenou působností a zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách.

Jak již bylo uvedeno, komunitní plánování má v Českém Brodě již desetiletou tradici. Nejenom sociálními službami se zabývají tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením., které se pravidelně scházejí a řeší různé aktuální otázky v sociální oblasti. V rámci komunitního plánování se například podařilo v roce 2018 iniciovat rozjezd Českobrodské dopravy pro seniory či otevřít studium Virtuální univerzity třetího věku.

V roce 2018 se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát a ke konci roku 2018 proběhlo společné setkání těchto skupin.

A jaké jsou výstupy komunitního plánování za rok 2018 v rámci projektu?

  • uskutečnily se individuální schůzky se zástupci obcí se zaměřením na sociální situaci v dané obci a záměry obcí v této oblasti
  • bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb na celém území ORP Český Brod
  • Přírodovědeckou fakultou UK byla zpracována prognóza vývoje obyvatelstva města Český Brod i území ORP Český Brod (výstupy jsou zveřejněny na https://www.cesbrod.cz/item/demograficke-prognozy
  • v listopadu 2018 byl uspořádán vzdělávací seminář ke komunitnímu plánování pro členy pracovních skupin a pro poskytovatele sociálních služeb
  • je připraven návrh struktury webového portálu sociálních služeb
  • je připraven návrh letáku s přehledem sociálních služeb
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist