Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Správa bytů a domů

Výměna zařízení v nebytových prostorách nebo provedení oprav domu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o výměnu nebo opravu zařízení v nebytových prostorách, provedení oprav nebytového prostoru nebo domu ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci
Nájemce nebytového prostoru zjistí závadu nebo poškození zařízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Oprávněn k jednání je nájemce nebytového prostoru nebo jím pověřená osoba starší 18ti let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Umožnění přístupu do nebytového prostoru zástupci vlastníka a odborné firmě provádějící práce.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí, osobním jednáním, e-mailem, telefonicky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod - Odbor rozvoje.       
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro.
S kým: Edita Suchanová, Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo standardní pracovní dobu pouze po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz nebo plnou moc k jednání.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře k dispozici nejsou, v případě podání písemné žádosti stačí sdělit požadované práce nebo zjištěné závady.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek není vybírán.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny, vše záleží na osobní dohodě, financích vlastníka nebytového prostoru nebo domu a časových možnostech prováděcích firem.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pouze žadatel a odpovědný pracovník města Český Brod.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Je potřeba dohodnout termín zpřístupnění nebytového prostoru.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
jjenik@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon 116/1990 Sb. o nájmu nebytových prostor, nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění. Také se postupuje dle nájemní smlouvy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Občanský zákoník.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě nesouhlasu s postupem či rozhodnutím pracovníka odboru rozvoje je možné se obrátit na nadřízeného pracovníka – vedoucího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění + příslušné paragrafy občanského zákoníku, zákon 116/1990 Sb. o nájmu nebytových prostor v platném znění,  odborná literatura, internet.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění + příslušné paragrafy občanského zákoníku, odborná literatura, internet.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Jiří Jeník mob.: 737 642 361,
e-mail: jjenik@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist