Zdravý Brod
Město Český Brod

Broďáci Brodu

Vyhodnocení pilotního ročníku participativního rozpočtu

Ve čtvrtek 22. 6. 2021 v podvečerních hodinách jsme se sešli s vedením města a zájemci z řad občanů nad vyhodnocením letošního pilotního ročníku, přípravě harmonogramu a pravidlech pro rok 2022.

Z jednání vyplynulo:

  • Web, letáky i formulář pro návrhy byly srozumitelné.
  • Komunikace se žadateli byla někdy náročná, ale vyplatila se. Výsledkem je 24 návrhů ke hlasování.
  • Hlasování formou SMS proběhlo bez větších komplikací.
  • Osvědčila se spolupráce s městskou knihovnou a infocentrem za účelem propagace a hlasování starších občanů.
  • Dle očekávání byly dlouhé lhůty na vyjádření dotčených odborů. Harmonogram se osvědčil a je dobré termíny pro jednotlivé kroky nechat i pro další ročník.
  • Akce byla dobře propagovaná a žadatelé si chválili spolupráci s úřadem/koordinátorem.
  • Ze strany účastníků je poptávka po úpravě pravidel a to v systému hlasování, celkové alokace a rozdělení peněz pro město Český Brod, Liblice a Štolmíř.
  • Zásadní změnou je navrhovaná částka pro realizaci projektů v rámci Broďáci Brodu ve výši 600.000 Kč, která by se měla rozdělit takto: Český Brod 400.000 Kč, Liblice 100.000 Kč a Štolmíř 100.000 Kč.
  • Další velkou změnou je forma hlasování. Hlasující by měl mít k dispozici celkem 4 hlasy bez ohledu na celkový počet návrhů v hlasování. Své hlasy bude moci libovolně rozdělit na 3 kladné a 1 záporný hlas, přičemž záporný hlas bude moci udělit jen v případě uplatnění minimálně 1 kladného hlasu. Hlasující bude moci využít i všechny 3 kladné hlasy pro jeden projekt. Dále se bude moci libovolně rozhodnout mezi lokalitami realizace projektu v Českém Brodě (400.000 Kč), Liblicemi (100.000 Kč) nebo Štolmíří (100.000 Kč) s ohledem na alokaci přidělenou jednotlivým lokalitám.

Výše uvedené body budou předloženy Radě města Český Brod jako zpětná vazba i jako doporučení pro pravidla pro rok 2022. Pokud v rozpočtu města na rok 2022 budou za účelem realizace participativní rozpočtu uvolněny finanční prostředky přepokládá se realizace celého procesu od poloviny ledna 2022 do června 2022.

Zápis ke stažení zde.  Zapis_vyhodnoceni_pilotniho_rocniku.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist