Odbory - Ovzduší

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Informace pro veřejnost:

 • Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
  suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při
  pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí
  dýchání.
 • Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním
  onemocněním, starším lidem a malým dětem.
 • Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
  motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz záložka Počasí.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa

Celé znění zde. Smog_170202.pdf

02.02.17 Ovzduší
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist