Český BrodOficiální stránky města

Volby - Informace

Volby do zastupitelstva města Český Brod – informace o způsobu volby

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. – 6. 10. 2018, v Českém Brodě občané volí v osmi volebních okrscích, jejichž rozpis rozpis.pdf naleznou na úřední desce MěÚ Český Brod. Svou příslušnost do konkrétního okrsku najdou na obálce, ve které jim bude doručen hlasovací lístek.

V letošním roce kandiduje v Českém Brodě devět volebních stran, z nichž bude voleno 21 zastupitelů. Každá volební strana v Českém Brodě při registraci postavila plnou kandidátku, tedy 21 kandidátů na zastupitele. Přehled kandidátů je možné nalézt též na stránkách ČSÚ www.volby.cz.

Občané obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém budou volební strany vytištěny na obou stranách hlasovacího lístku. Volič si může vybrat mezi třemi způsoby hlasování, které budou podrobněji popsány v informačním letáku, který obdrží spolu s hlasovacím lístkem. Ve stručnosti – hlasuje se takto:

V prvním způsobu hlasování označí volič křížkem před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dává hlas všem kandidátům této volební strany. Pokud se volič rozhodne volit jednu volební stranu, jestliže by v rámci této volební strany zároveň dal preferenční hlasy, nepřihlíží se k nim.

Druhým způsobem hlasování je označit křížkem před jménem kandidátů kandidáty, pro které volič hlasuje, maximálně jich takto může označit tolik, kolik bude členů zastupitelstva, v případě Českého Brodu 21. Pokud jich označí méně než 21, nevyužité hlasy tzv. propadají.

Třetím možným způsobem hlasování je označit křížkem jednu volební stranu a dále označit v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, z ostatních volebních stran (tedy neoznačuje už kandidáty z volební strany, kterou označil křížkem, pokud je označí, do počtu jednotlivě označených kandidátů se nezapočítávají). V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany tolika kandidátům v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku, kolik jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva, tedy do 21.

V případě, že volič označí více než jednu volební stranu, více než 21 kandidátů nebo neoznačí žádného kandidáta, jedná se o neplatný hlas.

Výsledky hlasování zjišťuje statistický úřad způsobem, který je popsán v § 45 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a je v něm stanovena 5% uzavírací klauzule a tzv. ďHondtova metoda přepočtu hlasů voličů na mandáty. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je výše uvedenou metodou stanovený průměr, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány, v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

Mgr. Klára Uldrichová MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí

05.10.18 Informace
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist