Český BrodOficiální stránky města

Volby - Informace

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019.
Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace pro voliče zapsané v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
O voličský průkaz je možné požádat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do 17.05.2019 do 16.00 hodin, osobně do 22.05.2019 do 16.00 hodin na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4).
Odkaz na životní situaci Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů na webových stránkách města.


Informace pro občany jiného členského státu EU než České republiky o možnosti zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
Voliči jiného členského státu než ČR, kteří chtějí ve volbách hlasovat, musí požádat o zápis nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, termín podání žádosti je do 14.04.2019 do 16.00 hodin, žádost se podává na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4). Musí být splněna podmínka, že občané jiných členských států EU mají trvalý nebo přechodný pobyt v Českém Brodě nejméně od 10. dubna 2019. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Podpis se úředně neověřuje.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu zadostvolicprukaz.docx

Plná moc k převzetí voličského průkazu plnamocvolic.docx

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis zadostvolicEU.docx

 

12.03.19 Informace
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist