Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Volby do Evropského parlamentu 2014

První den voleb proběhne v pátek 23. května od 14.00 – 22.00 hod. a druhý den v sobotu 24. května od 8.00 – 14.00 hod. Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy (MěÚ Český Brod, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel, nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí vlevo, dveře č. 4).

Voliči jiných členských států Evropské unie, kteří nepožádali v letech 2004 a 2009 o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a kteří chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve lhůtě do 13.4.2014 do 16.00 hodin požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. V neděli 13.4.2014 bude na pracovišti odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel, náměstí Arnošta z Pardubic  56, přízemí vlevo, dveře č. 4 od 8.00 do 16.00 hodin zajištěna služba.

Při volbách do Evropského parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 19.2.2014, a to buď osobně, písemně nebo elektronicky u příslušného úřadu (obecní úřad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8.5.2014 do 16.00 hodin. Písemné podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je pro účely využití volebního práva osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek).  Ve  čtvrtek 8.5.2014 (státní svátek) bude na pracovišti odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel, náměstí Arnošta z Pardubic  56, přízemí vlevo, dveře č. 4 od 8.00 do 16.00 hodin zajištěna služba.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8.5.2014, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu,  anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz v těchto volbách opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.

Úplné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Jana Čepeláková, ohlašovna tel. 321 612 143 E-mail: cepelakova@cesbrod.cz

09.04.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist