Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Vodojem na Vrabčici

Vodojem na Vrabčici

Zemní vodojem na Vrabčici s jednou komorou o objemu 790 m3 bude díky získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí rozšířen o další komoru o objemu 990 m3. Součástí projektu bude také rekonstrukci starších částí, kdy dojde k výměně nátokového i odtokového potrubí. 

Vodojem udržuje tlak vody v potrubí, aby z kohoutku tekla voda i v nejvýše položených ulicích. Druhým úkolem nádrže je akumulace vody k vyrovnání rozdílu mezi přítokem a aktuální spotřebou. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 65 mil. korun, z toho dotace od Státního fondu životního prostředí pokryje 18 mil. korun. Zbývajících 47 mil. korun musí město zajistit ze svého. Předpokládané ukončení stavby je plánováno do roku 2022.

 

 

zpět
Cesbrod