Zdravý Brod

Aktuality

Veřejné projednání podoby českobrodského skateparku

V areálu ZZN proběhlo v pátek 24. 9. 2021 veřejné projednání návrhu podoby provizorního skateparku. Záměrem města je do pěti let vybudovat velký českobrodský skatepark, který bude sloužit k volnočasovým aktivitám.  Než nastane jeho čas, přistoupilo město k prozatímnímu řešení a tím je provizorní skatepark z betonových prvků, který by měl být sestaven právě v areálu ZZN a který by mohl být realizován již v příštím roce.

Setkání se zúčastnilo okolo dvaceti zástupců místní komunity spolu s vedením města místostarostou Tomášem Klineckým. Ten představil návrh sestavy z betonových prvků Skate Elements od společnosti Presbeton, které slouží ke slidování, grindování a přeskokům. Vytvořit se z nich dají pravoúhlé i organické sestavy, o jejichž podobě jsme přišli diskutovat právě s vámi. Každý z účastníků setkání přispěl, ať už inspirací z jiných měst nebo vlastním návrhem. Diskutovala se nejen podoba samotné betonové sestavy, ale také vhodné umístění a povrch. Vhodné místo je alfou a omegou celé vize. Kvůli hledání vhodného umístění je projekt již léta odkládán a právě koupě areálu ZZN otevřela možnost provizorního řešení.

Provizorní skatepark by tak měl vzniknout v areálu na betonové ploše o velikosti 15 x 25m u křižovatky ul. Jana Kouly a Krále Jiřího. I s tímto se však pojí otázka, jak zajistit dostatečnou bezpečnost pro volný pohyb dětí a jak předejít vzniku patologický jevů. Větší bezpečnosti by se mohlo docílit instalací betonových prvků např. velkých betonových květináčů, kterými by se oddělila silnice od areálu. Dále přichází v úvahu zavedení kamerového systému a instalace veřejného osvětlení. Nástrojem k dosažení větší bezpečnosti je bezpochyby i sám veřejný dohled. Toho docílíme zpřístupněním místa jako jedné z cest do centra města a umožníme parkování. Bezpečnost při využívání samotného skateparku by byla ošetřena návštěvním nebo provozním řádem.

Diskutovalo se také využití zastřešené plochy, která by prodloužila životnost celé instalace a poskytuje také možnost využití v případě nepříznivého počasí. Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za jejich postřehy, nápady a připomínky. Podněty vzešlé ze společné debaty a jednotlivé návrhy budeme konzultovat s Mystic Construction s.r.o., kteří jsou odborníky v oboru design a realizace skateparků.


05.10.21 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist