Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Veřejné projednání dopravní studie v ZŠ Žitomířská

Setkání s obyvateli zájmové oblasti se konalo v pondělí 16. 5. 2022 od 18:00 hodin v učebně ZŠ Žitomířská č. p. 885. Setkání se zúčastnil autor studie pan Ing. Michal Fott, vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová a pan místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký. Hlavním tématem studie je zklidnění dopravy v ulicích Na Vyhlídce, Štolmířská, Bedřicha Smetany, Žitomířská, Maroldova, Jana Koziny a Mozartova.

Dokumentace zohledňuje budoucí nárůst kapacity ZŠ Žitomířská, ke kterému dojde přístavbou nového pavilonu hlavní budovy, a tím tedy i k navýšení počtu tříd a dojíždějících žáků. Studie pracuje s návrhy nestavebního charakteru a to se zavedením zóny 30, instalací mobilních zpomalovacích polštářů, využitím tzv. šikany (navržení oboustranného parkovacího stání, které pomocí geometrie nutí řidiče ke dvojí změně směru a tím i ke snížení rychlosti), zjednosměrněním ulic Na Vyhlídce, Maroldova, Jana Koziny a omezením vjezdu tranzitní dopravě. Jednosměrný provoz v ulici Na Vyhlídce by měl být funkčním řešením nebezpečné situace, ke které dochází před budovou školy Chanos v ranních hodinách otáčením vozidel u přechodu pro chodce a která ohrožuje hlavně děti.

Během projednávání možností budoucích úprav se podařilo vyjasnit také další doplňující otázky. Občany jsme informovali o tom že:

  • město chystá ve dvou etapách opravu ulice Žižkova, kdy v rámci těchto oprav bude vystavěn také přechod pro chodce do ulice Wolkerova,
  • zastupitelstvo města rozhodlo o přípravě opravy ulice Bedřicha Smetany,
  • v rámci projektové dokumentace se k přístavbě ZŠ počítá s vybudováním parkovacího stání tzv. Kiss and ride (K + R, místa pro krátké zastavení),
  • budou zohledněny požadavky na úpravu vyznačeného prostoru pro vjezd na pozemky obyvatel v dotčených ulicích,
  • u pavilonu F nemocnice se bude rozšiřovat počet parkovacích míst a vzniknou parkovací místa určená zaměstnancům nemocnice,
  • v zóně 30 lze i bez vyznačených cyklopruhů jezdit na kole obousměrně.

Dalším tématem bylo zavedení rezidentního stání. Po krátké diskuzi však došlo k většinové shodě na tom, že v tuto chvíli se nejedná o funkční řešení a upustilo se od tohoto požadavku. Výsledek jednání je tedy následující:

V dotčené oblasti bude podle návrhu studie plošně zavedena zóna 30, na vyznačených místech budou instalovány mobilní zpomalovací polštáře a na základě většinové shody bude zjednosměrněna pouze ulice Na Vyhlídce a po roční zkušební době se případně přistoupí k této úpravě také v dalších ulicích.

Prezentaci návrhů řešení naleznete ZDE Dopravni_studie_-_Cesky_Brod.pdf.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist