Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území rozbudrz.pdf 4081 kB
Problémový výkres probvyk.pdf 7782 kB
Rozbor udržitelného rozvoje území rozbudr.pdf 828 kB
Vykres hodnot vykhod.pdf 23123 kB
 Výkres limitů - dopravní a tech. infrastruktura vyklimdopr.pdf 3061 kB
Výkres limitů - ostatní vyklim.pdf 23129 kB
Výkres záměrů vykzam.pdf 8060 kB

 

Mapové služby jsou dostupné na www.uap.cesbrod.cz:8080/uap

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist