Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Úpravy zeleně v centru města

Městská zeleň je jedním z hlavních ukazatelů kvality života ve městě. Zeleň ve městě má mnoho důležitých funkcí, hlavně ekologickou, psychologickou, estetickou a vzdělávací. Vzájemně se tyto funkce prolínají a doplňují. O veřejnou zeleň v Českém Brodě se pečuje systematicky podle projektu Péče o stromy, který vznikl v roce 2011. V tomto projektu je sepsána všechna vzrostlá zeleň ve městě. Ke každému stromu je uvedeno nejen jakou má sadovnickou hodnotu a perspektivu, ale i doporučení úprav, případně kácení. Na projekt týkající se stromů bude navazovat i nyní připravovaný projekt péče o keře...   

Koncem listopadu začnou na náměstí a v parku u Pivovarského rybníka úpravy a revitalizace zeleně. Jedná se převážně o úpravy keřů a dvou vzrostlých stromů.

„Ve městě je několik lokalit veřejné zeleně, které nepůsobí esteticky a zaslouží si větší pozornost,“ uvedl starosta Jakub Nekolný a dodal, „jedná se například o náměstí, na které máme sice hotový projekt, ale není zatím vypsaná dotace, přesto chceme i tento prostor zvelebit.“

Návrh úprav keřů reflektuje stávající stav, kdy rozložité keře tisů a dalších jehličnanů představují úkryt pro lidi bez přístřeší, kterým slouží nejen jako přístřešek, ale v mnoha případech i jako místo konání osobních potřeb. Ostatní keře jsou navrženy ke kácení s ohledem na jejich zdravotní stav, případně s ohledem na jejich nevhodnost na daném stanovišti. Součástí úprav jsou i sadovnické úpravy v parčíku vedle radnice.

„Živý plot mezi parčíkem a prostorem náměstí nahradíme keři a trvalkami, které budou kvést v průběhu celé vegetace,“ upřesnil Rostislav Vodička z odboru životního prostředí a dodal, „v parčíku dojde k několika proměnám, včetně vysázení růží a trvalkových záhonů. V projektu je navržena kombinace rostlin, které vypadají přirozeně, po zapojení nedají příliš šancí plevelu a vydrží na stanovišti déle než jednu sezónu.“

Vzhledem k tomu, že všechny dotčené lokality spadají do Městské památkové zóny, musí město požádat orgán památkové péče o souhlas se zamýšleným zásahem a teprve po obdržení souhlasu může být proveden zásah, resp. u dřevin s velikostí vyžadující vydání povolení orgánu ochrany přírody může být tímto orgánem vydáno rozhodnutí o povolení kácení.

Úpravy zeleně v centru města tisi_centr.pdf

Úpravy zeleně v městském parku tisi_mpark.pdf

13.11.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist