Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územní plán města Český Brod

Upravený návrh územního plánu města Český Brod

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl.pdf
 Hlavní výkres hlvykres.pdf
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst.pdf
 Koordinační výkres koordvykres.pdf
 Výkres širších vztahů vyksirvztah.pdf
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh.pdf

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist