Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Upozornění na změny v místních poplatcích na rok 2014

Žádáme občany, aby s platbami místních poplatků počkali do obdržení podkladů k úhradě: SLOŽENKA - na poplatek za psa nebo PODKLAD k úhradě poplatku za nakládání s odpadem, kde budou uvedené správné variabilní symboly. Zahajujeme v roce 2014 provoz nového účetního systému, který důsledně vyžaduje přesné uvedení variabilního symbolu při provedení úhrady. Děkujeme za spolupráci!

Poplatek za komunální odpad můžete zaplatit buď jednoduše bankovním převodem, anebo na pokladně Městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 56 v hotovosti či platební kartou.

Vyhláška města Český Brod stanovuje na rok 2014 sazbu poplatku za nakládání s komunálním odpadem na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Součástí vyhlášky je i výčet poplatníků. Už od roku 2013 je poplatníkem také vlastník nemovitosti určené k rekreaci, nemovitosti nebo bytu bez přihlášené osoby k trvalému pobytu. Pokud tuto nemovitost vlastník používá k podnikání a likvidaci odpadu má zajištěnou smluvně, je takový vlastník po doložení smlouvy zahrnut do osvobozených osob.

Vyhláška města č.1/2010 o místním poplatku ze psa upravující mimo jiné i povinnost přihlásit každého psa, jehož držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Českého Brodu, je stále v platnosti. Dodržování plnění této vyhlášky je kontrolováno městskou policií.

02.01.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist