Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

UKONČENÍ PROJEKTU „ČESKÝ BROD - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ ULICE V CHOBOTĚ A JATECKÁ“

Město Český Brod zrekonstruovalo komunikace V Chobotě a Jateckou. Jde o projekt, který zlepší kvalitu života obyvatel města a okolí, zajistí podporu místním podnikatelským subjektům a podpoří tak udržitelný rozvoj celé lokality. Realizace projektu byla zahájena v červenci tohoto roku a cílem bylo zajistit propojení místních komunikací na silnice regionálního významu. V obou těchto strategických oblastech působí významné podnikatelské subjekty, pro které bylo nutné zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a usnadnit obslužnost lokality.

„Na obou komunikacích došlo k výměně konstrukce vozovky, chodníků, vjezdů, parkovacích stání, v ulici V Chobotě byla provedena i rekonstrukce kanalizace a zaústění dešťových svodů,“ uvedla zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Eva Čokrtová a dodala, „oprava přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale také ke snížení negativních účinků dopravy, a tím se zlepší bydlení místních obyvatel.“

Řešení neopomenulo ani potřeby handicapovaných. Přechody jsou opatřeny vodícími liniemi pro nevidomé a mají snížené obrubníky pro bezpečnější nájezd osob s omezenou pohyblivostí.

Projekt proběhl v souladu s projektovými dokumentacemi zhotovenými společnostmi Valbek spol. s r.o. a Pontex spol. s r.o. Stavební práce V Chobotě realizovala společnost Halko stavební společnost, s.r.o., v Jatecké pracovala firma M-Silnice a.s. Náklady na rekonstrukci uvedených komunikací byly 11 miliónů Kč. Předpokládaná dotace činí necelých 8 miliónů Kč. Realizace projektu reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01741, je podpořena z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, výzvy č. 74, prioritní osa Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura.

pozvánka na slavnostní ukončení projektu

Tisková zpráva TZ_chobot_jatecka_ukonceni.pdf

loga

18.11.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist