Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Tým speciálních pedagogů

Dnes bychom vám rádi představili, milí čtenáři, část specialistů zapojených v projektu Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod. Začneme oborem speciální pedagogika.

Hlavní náplní práce speciálních pedagožek je reedukace, neboli náprava vývojových specifických poruch učení jako je dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie apod.

Přímo ve školách pak vyhledávají žáky s poruchami učení a pozornosti, chodí na náslechy do hodin, stanovují podporu žákům, nabízí speciálně pedagogickou intervenci - individuální i skupinovou. Jednou z moderních metod, kterou náš projekt nabízí, je trénink EEG Biofeedback. Jedná se o metodu, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln. Zároveň se naučíte, jak je uvést do souladu. EEG BIOFEEDBACK trénink zlepšuje psychomotorickou koordinaci, rychlost (reakční dobu), relaxaci i koncentraci, pozornost a orientaci.

Metodická podpora je poskytována i učitelům a rodičům podporovaných žáků.

Speciálním pedagožkám Mgr. Gabriele Žuchadarové, Mgr. Veronice Lancové a Mgr. Vlastě Dubinové jsme položili následující otázky:

 1. V čem vidíte přínos projektu?

 2. Kde a kdy nabízíte výše uvedené služby v rámci projektu?

Gabriela Žuchadarová

1. Hlavní přínos projektu vidím především v dostupnosti odborných poradenských služeb přímo na školách. To vše za vstřícné podpory vedení škol a s úzkou spoluprací s třídními učiteli a výchovnými poradci.

2. Výše popsané služby poskytuji na dvou základních školách a v Oblastním školním poradenském centru Český Brod (dále jen „Poradna“), kde jsem  po dohodě i v sobotu.

Veronika Lancová

1. Hlavní přínos projektu vidím ve vzniku „Poradny“. Takové centrum v Brodě a okolí velmi chybělo. Nabízené služby jsou teď dostupné opravdu všem, kteří je potřebují. Odpadá tak cestování za odborníky do jiných měst.

Působení speciálních pedagogů, psychologů, psychoterapeutů a logopedů přímo na školách v červnu skončí, ale podpora dětí s pomocí této odborné péče může pokračovat dál. To považuji za velmi důležité a smysluplné.

2. Výše popsané služby poskytuji přímo na školách a v „Poradně“ v Českém Brodě v pondělí od 13.00 - 16.30.

Vlasta Dubinová

  1. Kromě pozitiv, která      jmenovaly mé kolegyně, přináší tento projekt možnost seznámit se s moderní      metodou EEG Biofeedback všem potřebným žákům bez finančního zatížení      rodinného rozpočtu. Tato metoda je běžně dostupná jen za úplatu.
  2. Tento trénink nabízím      v ZŠ Tuklaty a v pondělí i v „Poradně“.

02.03.15 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist