Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina aneb čtenářská příprava dětí na Českobrodsku

Nabízíme poslední dvě volná místa pro na trénink jazykových schopností dle Elkonina. Trénink se koná v Pedagogicko-psychologické poradně Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod. Setkání probíhají každé úterý v měsíci od 16:00 hodin a od 17:00 hodin. Díky projektu Sdílené radosti a strasti III  na kurzu zaplatíte pouze za 330,- Kč za pracovní sešit Hláskář. V případě zájmu se obracejte na pí Svěcenou, 703 143 824, svecena@cesbrod.cz.

Pro koho je trénink vhodný?
- děti připravující se na nástup do 1. třídy ZŠ,
- děti s odloženou školní docházkou,
- děti z cizojazyčného prostředí,
- děti s obtížemi v oblasti komunikace,
- děti v 1. ročníku ZŠ, u kterých se objevili obtíže se čtením a psaním.

Cílem programu je, aby se děti formou pohádkového putování KRAJINOU SLOV A HLÁSEK připravily na úspěšné zahájení školy a start ve škole byl pro ně co nejhladší.
Zároveň je program prevencí případných obtíží v oblasti čtení a psaní.

Nutno zakoupit pracovní sešit – Hláskář za 330,- Kč.

Realizační tým projektu Radosti a strasti škol III.

 Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu ČR, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.


Plánujeme otevřít různé skupinky podle zájmu a individuálních potřeb dětí:
- děti připravující se na nástup do 1. třídy ZŠ,
- děti s odloženou školní docházkou,
- děti z cizojazyčného prostředí,
- děti s obtížemi v oblasti komunikace,
- děti v 1. ročníku ZŠ, u kterých se objevili obtíže se čtením a psaním.
Cílem programu je, aby se děti formou pohádkového putování KRAJINOU SLOV A HLÁSEK připravily na úspěšné zahájení školy a start ve škole byl pro ně co nejhladší. Zároveň je program prevencí případných obtíží v oblasti čtení a psaní.

08.10.19 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist