Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Stručný přehled investičních akcí města v roce 2015

V následujícím přehledu vám představujeme nejdůležitější investiční akce v uplynulém roce. Částky jsou zaokrouhleny, skutečné výše nákladů budou zveřejněny ve výroční zprávě města, která se připravuje na měsíc duben. Město také finančně podpořilo projekty v programech Rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod, Regenerace městské památkové zóny a Investičním programu z Fondu sportu, kultury a volného času.

Zateplení budovy kina čp. 332 v Českém Brodě

Popis: Provedení zateplení střešního pláště a zhotovení nové krytiny, výměna oken a dveří v obvodovém plášti, zateplení obvodového pláště včetně nové fasády.

Dotace: OPŽP

Realizace projektu: 14. 1. 2015 - 12. 5. 2015

Celkové náklady: 5.500.000 Kč

Výše dotace: 3.800.000 Kč

Spoluúčast: 1.700.000 Kč

 

Město Český Brod - rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015

Popis: Rozšíření současného kamerového systému

o dva nové kamerové body a to v prostoru ulice

Jana Kouly a v ulici Žižkova.

Dotace: MV

Realizace projektu: 26. 5. 2015 - 29. 9. 2015

Celkové náklady: 280.000 Kč

Výše dotace: 250.000 Kč

Spoluúčast: 30.000 Kč

 

Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro Město Český Brod

Popis: Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních technologií, tj. umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost

výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu - za tímto účelem proběhla konsolidace HW i SW v rámci úřadu.

Dotace: MMR

Realizace projektu: 15. 9. 2014 - 29. 10. 2015

Celkové náklady: 5.800.000 Kč

Výše dotace: 4.800.000 Kč

Spoluúčast: 1.000.000 Kč

 

Jídelna B. Smetany

Popis: Rekonstrukce technologie kuchyně ve školní

jídelně, rekonstrukce rozvodů vody, elektrické energie,

stavebné úpravy, nákup nové varné techniky.

Realizace projektu: 15. 1. 2015 - 31. 7. 2015

Celkové náklady: 7.900.000 Kč

 

Kulturní a společenské centrum (KD Svět)

Popis: Rekonstrukce ústředního topení, elektroinstalace, vzduchotechniky, nové bezbariérové WC, nové vybavení sálu sedačkami, šatny pro účinkující, bezbariérový přístup, vybavení interiéru vstupních prostor a občerstvení.

Realizace projektu: 16. 10. 2014 – 30. 9. 2015

Dotace: ROP

Investiční náklady: 11.380.000 Kč

Neinvestiční náklady: 260.000 Kč

Celkové náklady: 11.640.000 Kč

Výše dotace (investiční náklady): 9.320.000 Kč

Spoluúčast: 2.320.000 Kč

 

Parkoviště P+R II ROP

Popis: Výstavba odstavného parkoviště systému P+R, 126 parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho 7 stání pro invalidy, veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení areálu, zpevněné komunikace.

Realizace projektu: 1. 12. 2014 – 1. 5. 2015

Dotace: ROP

Celkové náklady: 19.720.000 Kč

Výše dotace: 6.320.000 Kč

Spoluúčast: 13.400.000 Kč

 

Zateplení pavilonu G nemocnice OPŽP

Popis: Výměna oken, dveří a zateplení fasády budovy čp. 297 – pavilon G, zvýšení nergetické náročnosti budovy.

Dotace: OPŽP

Realizace projektu: 15. 1. 2015 – 27. 7. 2015

Celkové náklady: 7.000.000 Kč

Výše dotace: 5.300.000 Kč

Spoluúčast: 1.700.000 Kč

 

Sběrný dvůr

Popis: Výstavba nového Sběrného dvora v areálu ČOV v Liblicích, byly zpevněny plochy, vybudované oplocení, areálové sítě, mostní váha a vybavení kontejnery, buňky, Bobcat.

Dotace: OPŽP

Realizace projektu: 9. 1. - 31. 5. 2015

Výše dotace: 6.200.000 Kč

Celkové náklady: 8.600.000 Kč

Spoluúčast: 2.400.000 Kč

 

Chodník v ul. Jungmannově

Popis: Předláždění chodníků do zámkové dlažby, přesunutí přechodů pro chodce a úprava oblouku v křižovatce Jungmannova, Havlíčkova. Práce se prováděly ve dvou etapách v roce 2014 a 2015.

Realizace projektu: I. etapa 29. 9. – 27. 11. 2014, II.

etapa 18. 5. - 2. 7. 2015

Celkové náklady: 1.400.000 Kč

 

Chodník v ulici Žitomířská

Popis: Předláždění chodníků do zámkové dlažby, úprava žulových obrub.

Realizace projektu: 4. 5. - 15. 6. 2015

Celkové náklady: 820.000 Kč

 


REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

 • lokalita Za Nemocnicí

Realizace projektu: I. etapa 25. 4 - 15. 8. 2014,

 1. etapa 27. 8. - 12. 10. 2015

Celkové náklady: 1.600.000 Kč

 • ulice Jungmannova

Realizace projektu: 4. 5. – 6. 6. 2015

Celkové náklady: VO 860.000 Kč, kamerový rozvod 100.000 Kč

 • ulice Komenského

Realizace projektu: 11.5. - 9. 7. 2015

Celkové náklady: 180.000 Kč

 • ulice Žižkova

Realizace projektu: 17. 6. - 28. 8. 2015

Celkové náklady: 160.000 Kč

 


PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU

 • Vodovod Na Kutilce

Popis: Jedná se o propojení vodovodního řadu v ul. Tuchorazské do ulice Sokolské. K dnešnímu dni nejsou dokončeny živičné povrchy, jinak je stavba dokončena.

Realizace projektu: 3. 11. 2015 – 30. 4. 2016

Celkové náklady: 500.000 Kč

 • Šachta na sídlišti

Popis: Jedná se o kompletní výměnu kanalizační šachty.

Realizace projektu: 23. 11. - 30. 12. 2015

Celkové náklady: 90.000 Kč

 • Přemístění dávkovacího zařízení pro koagulant do Štolmíře

Popis: Jedná se o řešení zápachu z kanalizace v ul. Kollárova. V roce 2014 bylo zařízení v hodnotě 85.855 Kč pořízeno a umístěno k čerpací jímce v ul. Sportovní. V roce 2015 bylo zařízení přemístěno včetně vybudování nové šachty na kanalizačním řadu a přípojky elektro.

Realizace projektu: 10. 1. - 10. 9. 2015

Celkové náklady: 120.000 Kč

 


PROJEKTY V OBLASTI REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY:

 • Středověké hradby

Popis: Očištění koruny zdiva, zpevnění kamene, přeosazení a dozdívání kamenů, zamezení pronikání srážkové vody do koruny zdiva, tmelení původních kamenů, spárování vápennou maltou.

Realizace projektu: 24. 4. 2015 - 30. 9. 2015

Celkové náklady: 820.000 Kč

Dotace z MK: 340.000 Kč

Spoluúčast: 480.000 Kč

 • Zvonička v Liblicích

Popis: Instalace repliky zvonečku

Realizace projektu: 22. 4. 2015 - 29. 5. 2015

Celkové náklady: 5.000 Kč

 • Informační cedule na památky v MPZ

Popis: Skleněné tabulky umístěné na významných domech města s krátkým popisem historie

domu.

Realizace projektu: 16. 3. 2015 - 30. 4. 2015

Celkové náklady: 50.000 Kč

 • Čp. 12 podzemí

Popis: Elektroinstalace, stavební úpravy na rozšíření podzemí.

Realizace projektu: 23. 3. 2015 - 13. 11. 2015

Celkové náklady: 17.000 Kč


Petra Ištvániková, PR manažerka ve spolupráci s finančním odborem a odborem rozvoje

19.01.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist