Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Lesní hospodářství

Stavba v ochranném pásmu lesa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Umístění stavby do 50 m od okraje lesa
4. Základní informace
k životní situaci
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zák.č. 183/2006 Sb. – stavební zákon)
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník, jenž chce stavbu realizovat
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stavebnímu povolení na stavbu předchází územní rozhodnutí k umístění stavby.

Doloží se:

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti včetně všech podkladů a příloh.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

-       zdůvodnění žádosti

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dotčené orgány státní správy
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist