Životní situace - Ochrana přírody

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.
4. Základní informace
k životní situaci
Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, který by mohl vést k jeho poškození, zničení nebo oslabení jeho stabilizační funkce (např.: umísťování staveb, pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, těžba nerostů atd.).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Před zahájením investor požádá volnou formou sepsanou žádostí s přiložením:

  • snímku pozemkové mapy s vyznačením záměru  
  • projektové dokumentace, příp. popisem záměru
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

  • písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:  Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  • datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství. V případě, že zásah do významného krajinného prvku má být realizován na území evropsky významné lokality (EVL), je příslušným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, OŽPZ, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.parto

S kým: Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru, tel. 321 612 181 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci, příp. situační nákres, popis plánovaného zásahu, příp. přírodovědný průzkum.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádné, (formulář není předepsán).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Obec, na jejímž území je aktivita uvažována.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Určují se individuálně podle charakteru aktivity.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
vodicka@cesbrod.cz, lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba je podat písemně nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Z.č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
nejsou
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání v rámci územního řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Fyzické osoby do 20 000 Kč, do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.env.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist