Životní situace

Stanovisko k zásahu do krajinného rázu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stanovisko k zásahu do významného krajinného rázu.
4. Základní informace
k životní situaci
Umísťování a povolování staveb, jakož i dalších činností, které by mohly snížit, či změnit krajinný ráz.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Investor - fyzická nebo právnická osoba popř. zplnomocněný zástupce
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání písemné žádosti.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do krajinného rázu, osobní konzultací

  • písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:  Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  • datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, OŽPZ, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.parto

S kým: Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru, tel. 321 612 181 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost psaná volnou formou, projektová dokumentace, snímek katastrální mapy se zákresem situace.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádné, (formulář není předepsán).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Obce na jejichž katastrálním území je aktivita připravována. Nevládní organizace, které v dotčeném území se přihlásily jako účastnící řízení.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Jsou stanovovány individuálně dle charakteru aktivity.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
vodicka@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
nejsou
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání v rámci územního řízení, pro které je toto stanovisko vydáváno.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Fyzická osoba do 20.000,- Kč, do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.env.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist