Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Sociálně-právní ochrana dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD,  zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu.

Obsahem standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Vnitřní postupy, které OSPOD používá pro naplnění kritéria

Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost

Organizační řád MěÚ Český Brod

Pracovní řád MěÚ  Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Postup pro zajištění pohotovosti pracovníků OSPOD

Standard č. 2 – Prostředí a podmínky

Pracovní řád MěÚ Český Brod

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Přehled činností zajišťovaných orgánem SPOD

Organizační schéma odboru sociálních věcí

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu SPOD

 

Organizační řád MěÚ Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Průkaz zaměstnance

Oprávnění sociálních pracovníků k činnostem souvisejících s výkonem SPOD

Standard č. 5 – Přijímání a zaškolování

Pracovní řád MěÚ

Pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD

Adaptační plán nového zaměstnance

Plán odborné praxe studenta na úseku SPOD

Standard č. 6 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Pravidla pro pravidelné hodnocení zaměstnanců

Periodické hodnocení zaměstnance

Sebehodnocení zaměstnance

Postup pro naplňování osobních profesních cílů zaměstnance

Plán dalšího profesního vzdělávání každého zaměstnance

Standard č. 7 – Prevence

Seznam organizací, které působí na území ORP se změřením na péči o rodinu a dítě 

Standard č. 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Postup pro řešení naléhavých případů

Dotazník k posouzení naléhavosti případů

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex zaměstnance MěÚ Český Brod

Formulář - Základní a podrobné vyhodnocení situace dítěte

Formulář - Individuální plán ochrany dítěte

Standard č. 10 – Kontrola případu

Plán vnitřních kontrol

Standard č. 11 – Rizikové a nouzové situace

PO Směrnice pro organizaci požární ochrany

Směrnice BOZP – č. 1, 2, 3

Standard č. 12 – Dokumentace o výkonu  sociálně -právní  ochrany dětí

Spisový a skartační řád MěÚ Český Brod

Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností

Směrnice MěÚ Český Brod k podávání petic a stížností

Postup při podávání stížností

Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na dalšífyzické osoby a právnické osoby

Seznam organizací, které působí na území ORP se zaměřením na péči o rodinu a dítě

Seznam organizací, podílejících se na přípravě na samostatný život u dětí starších 16 let

Standardy SPOD aktualizace k 1.9.2021 Standardy__SPOD010_92021.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist